Haigekassa hakkab rahastama mitut uut raske haiguse ravimit

Eesti Haigekassa poolt hüvitavate ravimite valik täieneb mitmete uute ravimitega, sh lisanduvad vähiravimid ja laienevad bioloogilise ravi võimalused erinevate haigustega patsientidele.

Soodusravimite loetellu lisatake uued ravimid kaugelearenenud hulgimüeloomi ja melanoomi ning sclerosis multiplexi raviks. Lisatakse ka uued ravimid seedetrakti ja kopsu kasvajatega patsientidele. Soodustusega on edaspidi ka uus raske südamepuudulikkuse ravim neile patsientidele, kellel varasem ravi pole aidanud.

Lisanduvad bioloogilise ravi võimalused raske silmahaiguse (uveiit) ja nahahaigusega (hidradeniit) patsientidele, kellel eelnev ravi ei ole olnud tulemuslik. Samuti lisandub uus bioloogiline toimeaine raske astma raviks ning uus hormoonravi akromegaaliaga patsientide, kellel varasema raviga pole haigust kontrolli alla saadud.

Haigekassa hakkab rahastama ka uusi haiglaravimeid erinevate kasvajate ja vähipaikmete raviks . Rinna-, neeru- ja eesnäärmekasvaja ning melanoomi ravis lisanduvad uued ravimid just kaugelearenenud vähi raviks. Müeloomi ravis kaotatakse toimeaine bortesomiib kasutamisel seni kehtinud piirangud.

Enneagsetele vastsündinutele on uuest aastast tagatud ravi, mis on oluline  hingamiskatkestuste ennetamiseks ja raviks ning invasiivsest hingamistoetusest võõrutamiseks.

Alates 2018. aastast rahastatakse kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüosiirdamise teenuseid ja ravimeid täielikult haigekassa kaudu. Kuni 40 aastased (k.a.) naised saavad kehaväliseks viljastamiseks vajalikud ravimid apteegist välja osta 100% soodusmääraga.

Alates uuest aastast saavad täiendavat ravimihüvitist kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptide eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot (varasemalt sai seda alates 300-eurosest aastasest kulust). Kaotatakse ära ka täiendava ravimihüvitise eraldi taotlemine, hüvitise arvutamine toimub automaatselt apteekides.

Uuest aastast vastutab soodusravimite loeteluga seotud korralduslike ülesannete eest haigekassa. See tähendab, et haigekassa hakkab tegelema soodusravimite hinnakokkulepete sõlmimise ja muutmisega, soodusravimite piirhindade arvutamise ning soodusravimite loetelu muutmise menetlusprotsessi koordineerimisega.