Haigekassa finantsandmed on interaktiivselt vaadeldavad

Oleme haigekassa kodulehele loonud mitmeid infograafilisi lahendusi, mis näitavad lihtsalt ja arusaadavalt haigekassa olulisemaid finantsandmeid ja muud ravikindlustuse- ning tervishoiuteenuste statistikat. Uuendame andmeid ja loome uusi graafikuid regulaarselt, et tagada ravikindlustuse kulude läbipaistvus ja selgus.

Infograafilised lahendused lihtsustavad haigekassa erinevate andmete ja aruannetega tutvumist. Koostöös IT arendajatega ning haigekassa analüütikutega oleme püüdnud andmeid esitada erinevates kasutajasõbralikes kombinatsioonides (tabelid, graafikud, kaardid, diagrammid ja interaktiivsed joonised), mida saab andmete vaataja muuta vastavalt vajadusele.

Infograafikaid loovad haigekassa analüütikud kasutades Power Bi programmi, erilahendusi on haigekassa teinud ka koostöös Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse ja Web Experdiga. 

Tutvu infograafikatega teemavaldkondade kaupa siin.

Haigekassa 9 kuu finantstulemustest ülevaate andmiseks on loodud samuti interaktiivne lahendus.

Infograafika annab  ülevaate haigekassa 9 kuu eelarve täitmisest. Valides infograafika päises olevaid filtreid on võimalik vaadata näiteks 9 kuu eelarvet detailsemalt ning näha ka viimaste aastate eelarve täitmise trendi. Iga tulba väärtuste (eurodes või ravijuhtude arv) vaatamiseks tuleb liikuda hiirekursoriga diagrammil.

Suuremate eelarveridade kohta – eriarstiabi, töövõimetushüvitised ning ravimid – on loodud ka detailsemad vaated. Näiteks eriarstiabi eelarve täitmise kohta, mis moodustab haigekassa eelarvest üle poole, on võimalik vaadata ravijuhu keskmist maksumust, kallemaid diagnoose ning samuti eelarve kasutust maakonniti.

Lisainfo ja ettepanekud: statistika [at] haigekassa.ee (subject: Infograafika_web) (statistika[at]haigekassa[dot]ee)