Haigekassa eriarstiabi lepingupartnerid alates aprillist

 Alates 1. aprillist algas uus lepinguperiood haigekassa eriarstiabi valikupartneritele, millest tulenevalt võib esineda muutusi teenuseosutajate osas, kes osutavad haigekassa lepingu alusel  kindlustatutele tervishoiuteenuseid. 

  Haigekassa kindlustatule eriarstiabi osutavate lepingupartnerite loetelu asukoha ja erialade kaupa on toodud kindlustatute lehel lepingupartnerite tabelis.   Kõigi nende patsientide osas, kes olid ennast 31. märtsi seisuga ravijärjekorda registreerinud või juba ravil teenuseosutaja juures, kellega uueks lepinguperioodiks lepingut ei sõlmita, on haigekassa teinud ettepaneku osutada teenus patsiendiga kokku lepitud ajal või jätkata juba pooleliolevat ravi haigekassa rahastusel kuni kokku lepitud või käimasoleva ravi lõpuni. Edaspidi on patsiendil võimalik leida endale sobiv teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast.    Tuleb silmas pidada, et haigekassa tasub kindlustatu tervishoiuteenuste eest ainult siis, kui raviasutusel on olemas leping haigekassaga ning ainult nende tervishoiuteenuste eest, mis on Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ning mille osutamiseks on meditsiiniline näidustus.   Eriarstile pöördumisel kehtib saatekirja nõue (välja arvatud ravikindlustuse seaduses kirjeldatud juhtudel: trauma, krooniline haigus, tuberkuloos, silmahaigus, naha- või suguhaigus või kui arstile pöördutakse günekoloogilise või psühhiaatrilise abi saamiseks ja laste hambaravis).   Pöörduge tervisemure korral alati esmalt oma perearsti poole. Perearst koos pereõega suudavad lahendada suurema osa terviseprobleemidest. Ägeda tervisehäirega patsiendile peab perearst vastuvõtu korraldama pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. Tähtajast kinnipidamiseks peab perearst vajadusel pikendama oma vastuvõtu aega. Vajadusel väljastab perearst saatekirja eriarsti vastuvõtule.    Igal ravikindlustust omaval inimesel on õigus valida endale sobiv raviasutus ja arst kõigi haigekassa lepingupartnerite seast. Lisateavet lepingupartnerite kohta saab ka haigekassa infotelefonilt 16 363.