Haigekassa eriarstiabi hanke pakkumused on laekunud

Haigekassa kuulutas augusti lõpus välja eriarstiabi riigihanke, kus 98 eratervishoiuasutust esitasid 20 erialale kokku 205 pakkumust. Lepingupartnerid selguvad hiljemalt märtsi lõpuks ja uute lepingute alusel alustavad raviasutused tööd järgmise aasta 1. oktoobril.

Haigekassa eriarstiabi hange on suunatud erasektoris eriarstiabi osutavatele teenusepakkujatele, mille kaudu laiendab haigekassa eriarstiabi pakkujate ringi, tuues nii teenuse inimesele lähemale. Sel korral sõlmib haigekassa erakliinikutega lepingud viieks aastaks. Sõlmitavate lepingute rahaline on maht viie aasta peale kokku pea 300 miljonit eurot. See moodustab ligikaudu 7% kogu Eestis pakutavast eriarstiabi mahust. Ülejäänud 93% eriarstiabist osutavad haiglad.

Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ütles, et sel korral on eratervishoiuasutuste vahel märgata suuremat konkurentsi kui 2018. aasta hankes.

„Meil on kümmekond kliinikut, kes on teinud viiele või rohkemale erialale oma pakkumuse. On ka mõned täiesti uued tulijad, samas on ka varasemalt lepingus olnud kliinikud avaldanud soovi rohkematel erialadel inimesi ravida. Kahjuks oli ka väga üksikuid juhtumeid, kus varasem teenuseosutaja ei teinudki meile pakkumust, kuid sel juhul jagunevad need ravijuhud teiste arstide vahel ja inimesed abita ei jää,“ selgitas Tähnas.

Järgmiseks hakkab haigekassas moodustatud hindamiskomisjon pakkumusi läbi vaatama ning neid edukaks või mitteedukaks tunnistama. Tähnas toonitas, et pakkumuste hindamine võib nende suure mahu tõttu kesta märtsi lõpuni. „Samas alustasime uue hanke ettevalmistusi juba eelmise perioodi lepingute sõlmimise järel, mistõttu on meil piisavalt aega varutud, sest uued lepingud hakkavad kehtima järgmise aasta 1. oktoobril,“ lausus ta.  

Tähnas soovitas pakkujatel vaadata ka seda, et näiteks tervishoiuteenuste osutamiseks vajalikud tegevusload oleksid ikka veel korrektsed.

Hankes lepingusse jõudmiseks tuleb tervishoiuteenuse osutajatel ületada teatud tase, mis on erialanepõhine. Tase koosneb kättesaadavusest, kvaliteedist ning õiguskuulekusest. Haigekassa eriarstiabi hange on sel korral erialapõhine ning ka maakonnapõhine ehk edukaks osutunud pakkuja võib tulevikus patsiente vastu võtta mitmes maakonnas ja mitmel erialal. Hankes saadud lepingu mahtu on igal aastal võimalik suurendada. Selleks hindab haigekassa jooksvalt lepingu eelnevat täitmist ja uute patsientide ravile võtmist.

Samal aja eriarstiabi hankega kuulutas haigekassa välja hanke ka õenduses ja ennetuses. Õenduse hankes on laekunud koduõenduses ja statsionaarses õenduses kokku 155 pakkumust. Lisaks hankepartneritele pakuvad inimestele jätkuvalt koduõendust tervisekeskused ja ka haiglavõrgu arengukava haiglad.

Ennetuse hankes on haigekassani jõudnud noorsportlaste tervisekontrolle pakkuvate eratervishoiuasutuste ja rinnavähi sõeluuringut läbi viivate asutuste pakkumused. Noorte seksuaaltervise nõustamise hange on veel riigihangete registris pakkumusi ootamas.