Haigekassa avaldas raporti „Ülevaade ravi kvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis“ tulemused

Haigekassa on esmakordselt koondanud kolme erineva kvaliteedimõõdiku tulemused ühtseks raportiks. Tulemused hõlmavad tagasisidet haiglavõrgu arengukava haiglatele ravi kättesaadavuse, raviprotsessi ning ravitegevuse tõhususe osas, Maailmapangaga koos välja töötatud indikaatoreid ravitegevuste integreerituse mõõtmiseks ning 13 kliinilise indikaatori tulemusi.

Kõik avaldatavad indikaatorite või mõõdikute komplektid on tööriistaks raviasutustele ja valdkonna ekspertidele, et märgata kitsaskohti ravikvaliteedis ja analüüsida selle parandamise vajadusi ja võimalusi. Tulemuste avalikustamine annab raviasutustele ka võimaluse võrrelda enda tulemusi teiste raviasutustega.

“Oluline on silmas pidada, et üksnes käesolevas aruandes esitatud indikaatorite alusel ei saa anda hinnanguid ühele või teisele haiglale, vaid saame läbipaistva ülevaate Eesti tervishoiusüsteemist tervikuna. Teisalt on raporti avaldamiseks eesmärgiks ka võimaldada meie partneritele eneseanalüüsi kvaliteedi parendamiseks,” ütles haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross.

Alates 2012. aastast avaldatakse haiglavõrgu arengukava haiglate tagasisidearuannet, mis koondab endas ravi kättesaadavust, raviprotsessi ning ravitegevust iseloomustavaid indikaatoreid. Indikaatorid on koostatud Eesti ekspertidest koosneva töörühma poolt tuginedes Maailma Terviseorganisatsiooni poolt välja töötatud PATH-metoodikale (Performance Assessment Tool for Quality improvement in hospitals).

Haigekassa ja Maailmapanga koostöös valmis 2015. aastal raport, milles analüüsiti Eesti tervishoiusüsteemi integreeritust ehk kui hästi on omavahel seotud perearstiabi ja eriarstiabi. Raporti töörühma poolt valmis kuus indikaatorit, mida mõõdetakse igal aastal ning avaldatakse haigekassa kodulehel.

Alates 2013. aastast on haigekassa ja Tartu Ülikooli koostöös moodustatud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda erialaseltside ettepanekutel kinnitanud 42 kliinilist ravikvaliteedi indikaatorit. Käesoleval aastal avaldatakse kliinilised ravikvaliteedi indikaatorid teist korda.

Sel aastal avaldatakse esmakordselt kõik kolm indikaatorite komplekti samaaegselt ning edaspidi moodustavadki kolm kvaliteediraportit ühe terviku. Järgmisena avaldatakse septembris seitse perearsti kvaliteedisüsteemi indikaatorit ning kirurgia indikaator, mis annab ülevaate operatsioonijärgselt uuesti haiglasse sattumistest.

  • Raportiga saab tutvuda siin

Kõik indikaatorid on nähtavad ka haigekassa interaktiivsel statistikamoodulil. Kaasaegse lahenduse abil saab lihtsalt ja mugavalt analüüsida ning võrrelda konkreetsete indikaatorite lõikes haiglate tegevuste tulemusi läbi mitme aasta. Indikaatorite mooduliga on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Lisainfo

Liis Hinsberg
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht
6208459