Haigekassa avaldas haiglate ravitegevuse tagasiside aruande

Alates 2012. aastast koostab haigekassa haiglate raviarvete ja retseptide andmete põhjal aruande, milles analüüsitakse ja võrreldakse konkreetsete indikaatorite lõikes haiglavõrgu arengukava haiglate tegevust. Aruande eesmärk on anda haiglate juhtidele ja tervishoiutöötajatele informatsiooni enda tegevuse analüüsimiseks ja arendamiseks.