Haigekassa avab uuesti võimaluse vaktsineerimise leping sõlmida

Eesti Haigekassa kutsub erasektori tervishoiuasutusi taas sõlmima lepingut, mis võimaldab Eesti elanikkonnale osutada COVID-19 haiguse vastast vaktsineerimisteenust.

Haigekassa lepinguga on oodatud liituma kõik erasektori tervishoiuteenuse osutajad, kellel on eriarstiabi teenuse osutamise tegevusluba.

Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane  ütles, et erasektori tervishoiuasutused on alates aprillist andnud oma suure panuse sellesse, et tõsta Eesti inimeste vaktsineeritust. „Sadade tuhandete inimeste vaktsineerimine oli ja on väga suur töö, millest osa on tänaseks juba tehtud, kuid see töö pole veel otsa saanud. Nii paljude inimeste COVID-19 haiguse eest kaitsmine on väljakutse, mida jätkuvalt lahendavad perearstid ja haiglad, kuid iga abikäsi on meile vajalik,“ lisas Laane.  

Haigekassa tasub ühe süsti eest teenuseosutaja tegevuskohas 5.30 eurot ja väljaspool tegevuskohta ning nädalavahetuseti ja riigipühadel tehtud iga vaktsiinisüsti eest 7.30 eurot. Teenuseosutaja, kes teeb inimesele esimese doosi vaktsiini, tagab ka selle, et teinegi doos oleks õigeaegselt tehtud.    

Lepingu alusel tekib teenuseosutajal võimalus kõikide vaktsiinide, mida Eestisse saabub või saabuma hakkab, süstimiseks. Vajalikud vaktsiinid tellib teenuseosutaja Terviseameti iseteeninduskeskkonna kaudu ning Terviseamet tarnib vajalikud kogused kokkulepitud asukohta. Lisaks vaktsiinile tarnib Terviseamet ka süstimiseks vajalikud süstlad ja nõelad.

Pakkumusi saab Eesti Haigekassale esitada 31. augustini, lepingud kehtivad selle aasta lõpuni. Nende tervishoiuasutustega, kes on juba lepinguga liitunud, pikendatakse lepinguid samuti aasta lõpuni.

Pakkumuse esitamiseks vajalik info koos lepinguprojektiga on kättesaadav Eesti Haigekassa kodulehel. Pakkumusi on õigus esitada süsteemi kehtivuse ajal jooksvalt.