Haigekassa alustas mitmete valdkondade kontrolle

Haigekassa alustas sel nädalal erinevaid analüüse ja kontrolle, et hinnata koroonaviirusest tingitud ravi ümberkorraldusi, ravi kättesaadavusest, samuti vaadatakse tekkinud lisakulusid, vältimatu abi andmist hambaravis ning haiguslehtede väljastamise põhjendatust.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et kuna koroonaviirus on toonud mitmeid muudatusi ja lisakulusid nii haiglatele, perearstidele kui ka hambaarstidele, viib haigekassa läbi mitmeid analüüse ja kontrolle, et selgitada raviraha kasutuse otstarbekust ning ravijuhistest kinnipidamist.

„Analüüside, auditite ja raviarvete kontrollide tegemine on haigekassa, kui kogu Eesti tervishoiu ühe peamise rahastaja, igapäevatöö. Koroonaviiruse tõttu on meie töösse lisandunud ka selle viirusega seotud ravi ümberkorraldusega seotud kulude ja ravi kättesaadavuse analüüsid,“ lisas Parv.

Näiteks on alustatud analüüsiga, mille eesmärgiks on plaanilise ravi ehk eriarstide vastuvõtu lõpetamise tagajärjed. „Haigekassa analüüsib, kas plaanilise ravi peatamine suurendas teatud ägedate haigustega, nagu näiteks infarkt või insult, patsientide hospitaliseerimist,“ selgitas Parv.

Samuti kontrollitakse haiguslehtede väljaandmise põhjendatust, selleks vaadatakse sisse ravidokumentidesse.

Samuti viiakse Kuressaare haiglas läbi audit, mille abil tutvutakse koroonaviiruse patsientide haiglaravi korraldusega. Auditi viib haigekassa läbi koostöös Terviseameti Põhja ja Lõuna meditsiinistaapide poolt nimetatud esindajate ja Eesti Infektsioonhaiguste Seltsiga. Järgmises etapis hinnatakse ka teistes haiglates tehtud koroonaviiruse haigete ravi.

Kuna viiruse tõttu on ka perearstikeskused pidanud tegema mitmeid ümberkorraldusi ja taganud valmisoleku, on haigekassa koostanud  täiendava aruandluse esmatasandi valvekeskuste rahastamise kohta. Samuti suurenesid perearstikeskuste kulud seoses isikukaitsevahendite ja viirusepatsientide vastuvõtmiseks vajalike ümberehitustega. „Siin on haigekassal plaan vaadata referentsasutuste andmeid ja vastavust tegelikele kuludele. Hetkel maksame perearstidele baasraha tavapärasest kõrgema koefitsiendiga, mille eesmärk on, et perearstid saaksid viirusega seotud lisakulude eest tasutud,“ selgitas Parv.

Kuna viiruse tõttu suleti mitmed hambakliinikud, osutasid kokkulepitud kliinikud vaid vältimatut ravi, millega kaasnes samuti tavaolukorrast tunduvalt suurem isikukaitsevahendite kulu. Ka sel puhul soovib haigekassa kulu põhjendatud dokumentide alusel hüvitada.

„Meie eesmärk on ühest küljest hüvitada raviasutustele viiruse tõttu tekkinud kulud, kuid seda reaalseid kulusid arvestades. Lisaks peame ravikindlustuse korraldajana tagama, et patsientide ravi on sõltumata raviasutusest kvaliteetne ja inimene saab igal pool ühesugust abi. Et süsteem toimiks, oleme pidanud eriolukorras kiiresti tegutsema, võtame seda kui olulist õppetundi, “ ütles Parv.

Samuti on haigekassa planeerinud veel sel aastal hinnata koroonaviiruse patsientide ravi korraldust  ka esmatasandil ehk perearstide juures. Kogutav info annab väärtusliku teadmise uue haiguse ravi kohta.

Lisaks vaadatakse ravidokumentide kontrolli käigus  üle kaugkonsultatsioonide korraldus ja osutamine.