Haigekassa algatas koostöö politseiga meditsiiniseadmete müügi uurimiseks

Haigekassa esitas 17. märtsil politseile süüteoteate, et uurida Pealtnägija saates esitatud väiteid ning dokumente meditsiiniseadmeid müüvate ettevõtete pettuste osas.

Me suhtume esitatud väidetesse väga tõsiselt ning seisame selle eest, et politsei uurimise ning haigekassa menetluse käigus tuvastatud võimalikud kahjud saaksid täielikult hüvitatud. Haigekassa teeb jätkuvalt kõik endast sõltuva, et tagada ravikindlustuse vahendite eesmärgipärane kasutamine ning anname politsei uurimise läbiviimiseks igakülgset võimalikku tuge.

Samaaegselt viiakse läbi uus täiendav kontroll meie lepingupartnerite juures ning langetatakse ühtlasi vajalikud konkreetseid lepingulisi suhteid puudutavad otsused. Haigekassa on juba pöördunud kõikide lepingupartnerite poole, kes müüvad ortoose ehk meditsiiniseadmeid, nõudega kontrollida üle partneripoolne müügitehingute dokumentatsioon. Oma menetluste tulemustest teavitame kohe nende selgumisel. Võimaliku pettuse eest ei ole keegi täielikult kaitstud, kuid teeme kõik meist sõltuva nende kahetsusväärsete riskide vähendamiseks.

Pane tähele !

Riigiportaali eesti.ee (pärast sisse logimist:  Avaleht→E teenused→Kodanikule→Tervis ja tervisekaitse→Retseptid) kaudu saab kontrollida meditsiiniseadmetega seotud andmeid ning võrrelda neid oma maksetšekiga. Kui andmetes on erisusi või teil tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge haigekassa poole: info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee) või helistage  infotelefonil 669 6630.

Alates maist ning osana meie jätkuvalt tõhustatavast järelevalvest, sõlmitakse meditsiiniseadmete müüjatega uued lepingud, milles sätestatakse senisest oluliselt ulatuslikumalt haigekassa lepingulise järelevalve õigused. Uute lepingute eesmärk on muuhulgas võimaldada haigekassale suurem ligipääs toodete müügiga seotud dokumentidele, kontrollimaks nende vastavust õigusaktidele ja lepingule, sh kindlustatutele esitatud arvetele.

Oluline on teada, et riigiportaalis eesti.ee saab kontrollida meditsiiniseadmetega seotud andmeid ning võrrelda neid oma maksetšekiga. Kui seal on erisusi või inimesel tekib täiendavaid küsimusi andmete kohta tuleb haigekassa poole pöörduda. Igal juhul tagame meditsiiniseadmete, sh ortooside kui ravikindlustusega kaetud oluliste toodete kättesaadavuse meie kindlustatutele.

Lisainfo Liis Hinsberg Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht 6208 459 Liis.Hinsberg [at] haigekassa.ee (Liis[dot]Hinsberg[at]haigekassa[dot]ee)