Haigekassa 2016. aasta majandustulemused

PRESSITEADE
27.04.2017

Eesti Haigekassa nõukogu kinnitas 26. aprilli koosolekul haigekassa eelmise aasta majandustulemused. Nõukogu kiitis heaks ka muudatused tervishoiuteenuste loetelus. Tervishoiu osapoolte vahel sõlmitud kollektiivleppe põhjal arvestatud tervishoiutöötajate palgatõus hakkab kehtima tagasiulatuvalt 1. aprillist. 

2016. aasta eelarve täitmist mõjutasid sotsiaalmaksu laekumine, haiglate esitatud ületöö arved, ravijuhtude kallinemine, suurem töövõimetuslehtede kasutamine ning ka uute ravimite loetellu lisamine. Näiteks alustati 2016. aasta jaanuaris uute C-hepatiidi ravimite kompenseerimist, muutes need sellega kindlustatutele kättesaadavamaks ja võimaldades väga suurel osal patsientidest viirusest vabaneda.

Möödunud aastal tasus haigekassa kindlustatutele osutatud tervishoiuteenuste eest ligikaudu 756 miljoni eurot, mis on 43 miljonit eurot enam kui 2015. aastal. Võrreldes eelneva aastaga on keskmised kulud ühe kindlustatu kohta kasvanud 8%.

2016. aastal oli perearstiabi maht kokku ligi 103,1 miljonit eurot, mis on ligikaudu 9,5 miljonit eurot enam kui aasta varem. Kasvanud on ka fondide kasutus, lisaks uuringufondile on kasvanud perearstide teraapiafondi kasutamine, kuhu logopeedia ja psühholoogia teenusele lisandus füsioteraapia teenus. E-konsultatsiooni kasutus on aastaga kasvanud üle kahe korra,  teenust osutati ligi 5600 korral. Perearsti nõuandetelefonile tehti ligi 238 000 kõnet terve aasta jooksul.

Eriarstiabi teenuseid kasutas ligi 800 tuhat inimest, kellele osutatud 3,2 miljoni ravijuhu eest tasus haigekassa raviasutustele 577 miljonit eurot. Eriarstiabi maht on kasvanud aastaga 28,5 miljonit eurot. Eriarstiabi teenuste loetelu suurenes 24 uue teenuse võrra.

Õendusabiteenuste osutamise eest tasus haigekassa 30,1 miljonit eurot, teenust osutati 12 tuhandele inimesele. Koduõendusteenust osutati ligi 8 tuhandele inimesele.

Hambaravi maht oli möödunud aastal kokku 23,3 miljonit eurot. Hambaarsti külastas 3.-19. aastastest üle 150 tuhande ehk 63% kõikidest selles vanuses lastest. Ortodontia teenust sai ligi 21 tuhat last, mis on 5% võrra rohkem kui eelneval aastal. Täiskasvanute vältimatu hambaravi teenust osutati ligi 17 tuhandele inimesele.

Soodusravimeid kompenseeriti 8 miljoni ravimiretsepti alusel 131,2 miljoni euro ulatuses. Võrreldes eelneva aasta sama perioodiga on ravimite maht kasvanud ligikaudu 16%. Eelmisel aastal alustati 16 uue toimeaine hüvitamist.

Ajutist töövõimetust hüvitati 130,3 miljoni euro eest, mis on ligi 13 miljonit eurot enam kui eelneva aasta samal perioodil. 2016. aastal hüvitati kindlustatutele 392 tuhande lehe alusel 5,9 miljonit töövõimetuspäeva  Ajutise töövõimetuse hüvitiste suurenemise põhjuseks on suurem keskmine palk ja sünnituslehtede arvu kasv.

Eesti kindlustatute ravi välisriigis hüvitati 9,1 miljoni euro eest.

Majandusaasta tulemiks oli miinus 29,6 miljonit eurot, mis on 20,5 miljonit eurot negatiivsem prognoositust. Võrreldes eelneva aasta sama perioodiga kasvasid tervishoiuteenuste mahud 6% ehk 42,3 miljoni euro võrra – üldarstiabi ehk perearstiabi kasvas 12%, eriarstiabi 5%, õendusabi 6%, hambaravi 3%.

Haigekassa on koostöös andmeanalüüsi arenduskeskuse STACC-iga loonud lihtsa interaktiivse ülevaate haigekassa tuludest ja kuludest. Lisaks võimaldab graafika vaadata ka kulude vastavust planeeritud eelarvele ning hinnata kulude kasvamise kiirust. Ülevaatega saab tutvuda siin.

  • Eesti Haigekassa aruande täisversiooni saab lugeda siit. Ühtlasi on võimalik tutvuda haigekassa venekeelse aruandega ja aastaraamatu tegevusaruandega saksa ja soome keeles.
Lisainfo: Liis Hinsberg Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Eesti Haigekassa Telefon 6208 459 kertu.eensaar [at] haigekassa.ee (liis[dot]hinsberg[at]haigekassa[dot]ee)