Haigekassa 2015. aasta I kvartali majandustulemused

PRESSITEADE 15.05.2015     Käesoleva aasta esimeses kvartalis rahastas haigekassa tervishoiuteenuseid 184  miljoni euro eest, mis on 15 miljonit eurot enam kui möödunud aasta samal perioodil. Ravimeid kompenseeriti ligi 28 miljoni euro eest ning ajutisi töövõimetushüvitisi maksti 35 miljonit eurot.   Eelmise aasta I kvartaliga võrreldes kasvas tervishoiuteenuste rahastamine 9% ehk ligi miljoni euro võrra. Ennetusprojektide rahastamine on 2015. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 10%, üldarstiabi rahastamine 11%, eriarstiabi 8%, õendusabi 25% ja hambaravi 12%.   2015.a  esimese 3 kuuga rahastati perearstiabi kokku ligi 23 miljoni euro eest. Perearstiabi rahastamine on võrreldes 2014. aasta esimese 3 kuuga kasvanud kokku 11%. Sel aastal on lisandunud perearstidele teraapiafond, mis võimaldab perearstidel suunata oma patsiente otse kliinilise psühholoogi ja logopeedi vastuvõtule. See uuendus loob eelduse, et inimene saab vajaliku ravi kiiremini ja oma perearsti koordineerimisel. Alates käesolevast aastast tõusis ka uuringufondi piirmäär kõigile perearstidele, võimaldades perearstidel senisest enam oma patsiente vajalikele uuringutele suunata.    Aasta esimese kolme kuuga tasus haigekassa raviasutustele eriarstiabi eest 849 tuhande ravijuhu eest ligi 146 miljonit eurot. Inimeste arv, kellele osutatud teenuseid haigekassa I kvartalis rahastas, on kasvanud 3%. Haigekassale esitatud aruannete alusel on 1. aprilli seisuga eriarstiabi ravijärjekordadesse haiglavõrgu arengukava haiglates registreeritud kokku 201 tuhat vastuvõttu. HVA haiglates on ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude arv kasvanud 13 tuhande võrra, sh on ravijärjekorra maksimumpikkuse piires olevate vastuvõttude arv kasvanud 10 tuhande võrra.     2015. aasta esimeses kvartalis toimus 73% haiglavõrgu arengukava haiglate esmastest plaanilistest ambulatoorsetest eriarstiabi vastuvõttudest ravijärjekorra lubatud maksimumpikkuse (kuni 42 kalendripäeva) jooksul. Õendusabiteenuste osutamise eest kindlustatutele tasus haigekassa esimeses kvartalis 7,5 miljonit eurot, sh on statsionaarse õendusabi teenuse rahastamine kasvanud 21% võrreldes 2014. aasta I kvartaliga. Samuti on 15% enam ostetud koduõenduse ravijuhte. Tulemus on ootuspärane, kuna haigekassa eesmärk on parandada iseseisva õendusabi, eelkõige koduõendusteenuse ning statsionaarse õendusabi kättesaadavust.   Hambaravi teenuste eest tasus haigekassa 2015.a I kvartali jooksul  ligi 6 miljonit eurot. Soodusravimeid kompenseeriti ligi 28 miljoni euro ulatuses. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ravimite rahastamine kasvanud enam kui 6%.    Ajutist töövõimetust hüvitati 35 miljoni euro eest, mis on 6 miljonit eurot enam kui eelmise aasta samal perioodil. Aruande täisversiooni saab lugeda kodulehe finantsandmete lehelt: https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/aruanded-eelarved-statistika   I kvartali tulemusi kokku võttev slaidikomplekt       Lisainfo: Katrin Romanenkov Avalike suhete juht Eesti Haigekassa Tel 521 5655 katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)