Haigekassa 2014.a. I poolaasta majandustulemused

PRESSITEADE
08.08.2014   Käesoleva aasta esimesel poolaastal rahastas haigekassa tervishoiuteenuseid 338 miljoni euro eest, mis on 35 miljonit eurot enam kui möödunud aasta samal perioodil. Ravimeid kompenseeriti 54 miljoni euro eest ning ajutisi töövõimetushüvitisi maksti ligi 57 miljonit eurot.   Võrreldes möödunud aastaga on olulisel määral suurendatud ressursse nii eriarstiabi kui õendusabi rahastamiseks. Teisalt on toetatud perearstisüsteemi tugevdavaid suundi – rahastatud on perearsti teise pereõe tegevust ja pere- ning eriarsti koostöövõimalusi e-konsultatsiooni näol. Esimesel poolaastal viidi läbi lepingupartnerite valik eriarstiabis ja õendusabis.
2014a. I poolaastal rahastati perearstiabi kokku 40,9 miljoni euro ulatuses. Sellest suurima osakaalu moodustas perearsti nimistus olevate inimese eest makstav pearaha (25,2 miljonit eurot). Perearstiabi rahastamine on võrreldes 2013. aasta I poolaastaga kasvanud kokku 8%, suurenemise põhjusteks on 2014. aasta algusest kehtivad uued teenuste piirhinnad pearahale, baasrahale kui ka teise pereõe lisatasule. Sel aastal on lisandunud perearstide tegevusfondi ja tööajaväliste vastuvõttude rahastamine,  mis võimaldab perearstidel senisest enam osutada patsientidele vajalikke  protseduure  ja teenindada kindlustatuid  õhtutundidel ja nädalavahetustel. Need uuendused muudavad perearstiabi inimestele veel paremini kättesaadavaks.
Teise pereõe teenus perearsti vastuvõtu juures on käivitunud edukalt. I poolaastal rahastas haigekassa  teist pereõde 213 nimistus, võrreldes 2013a. I poolaastaga on teise pereõe lisatasu saavate perearsti nimistute arv kasvanud 48%. Teise pereõe  rahastamine perearstipraksistes on kindlasti üheks oluliseks teguriks perearstiabi kättesaadavuse ning kvaliteedi paranemisel.
Eriarstiabi rahastamise kogumaht oli esimesel poolaastal  270,4 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 28,8 miljoni euro võrra suurem. Eriarstiabis osutatud ravijuhtude arv on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 47 tuhande võrra. Osutatud ravijuhtude arv on kasvanud eeskätt päevaravis. Ravijärjekorda registreeritud isikute arv on suurenenud kõigis ravitüüpides – ambulatoorses ravis 8%, päevaravis 39% ja statsionaarses ravis 32%.  Päevaravis ja statsionaarses ravis on üldjuhul vastuvõtule registreerunud isikute ooteaeg lubatu piires. Maksimaalset ooteaega ehk 6 nädalat ületavate ravijärjekordade osakaal on jätkuvalt suhteliselt suur ambulatoorses ravis. Samas on kasvanud ambulatoorsete vastuvõttude ja eriarstiabi teenuseid kasutanud isikute arv. Arvestades lisaks, et kindlustatute üldarv on mõnevõrra vähenenud,  on ravi kättesaadavus kindlustatu kohta eriarstiabis märkimisväärselt paranenud.
2014a. I poolaastal rahastas haigekassa statsionaarse iseseisva õendusabi (endise nimega hooldusravi) teenust 11,9 miljonit euro ulatuses, mis on 21% enam kui möödunud aasta samal perioodil. Koduõenduse teenuse eest tasuti ligi 14% enam kui 2013a. I poolaastal. Tulemus on ootuspärane, kuna haigekassa eesmärk on parandada iseseisva õendusabi, eelkõige koduõendusteenuse ning statsionaarse õendusabi kättesaadavust.
Hambaravi teenuste eest tasus haigekassa esimesel poolaastal kokku 10,4 miljonit eurot. Soodusravimeid kompenseeriti 53,9 miljoni euro ulatuses. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ravimite rahastamine kasvanud  5%. Soodusretseptiga ostetud ravimi eest tasus kindlustatu 2014. aasta esimesel poolaastal keskmiselt 6,44 eurot. Keskmiselt tasub patsient ühe soodusretsepti eest 32% ning haigekassa 68%. Käesoleva aasta algusest hakati esmakordselt kompenseerima kuut erinevat ravimit, mida kasutatakse C-hepatiidi, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, podagra, rasvhapete metabolismi häire ja pankrease neuroendokriinkasvaja raviks.
Ajutist töövõimetust hüvitati 56,5 miljonit euro eest, mis on 6% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.
2014. aasta I poolaastal on olnud sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa tulu väiksem võrreldes prognoosituga. See on mõjutanud ka haigekassa I poolaasta tulemusi. Aruandeperioodi tulemiks on miinus 20,7 miljonit eurot, mis on 6,8 miljonit I poolaasta eelarvest negatiivsem.
Aruande täisversiooni saab lugeda kodulehe finantsandmete lehelt. I poolaasta aruande tulemusi kokku võttev slaidikomplekt.   Lisainfo: Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)