Haigekassa 2014. aasta I kvartali majandustulemused

Käesoleva aasta esimeses kvartalis rahastas haigekassa tervishoiuteenuseid 169 miljoni euro eest, mis on 22 miljonit eurot enam kui möödunud aasta samal perioodil. Ravimeid kompenseeriti 26 miljoni euro eest ning ajutisi töövõimetushüvitisi maksti veidi enam kui 29 miljonit eurot.

Võrreldes möödunud aastaga on olulisel määral suurendatud ressursse nii eriarstiabi kui õendusabi rahastamiseks. Teisalt on toetatud esmatasandi arstiabi tugevdavaid suundi – rahastatud on perearsti teise pereõe tegevust ja perearsti ning eriarstiabisüsteemi suhtlemise võimalusi e-konsultatsiooni näol.  

Esimeses kvartalis rahastati üldarstiabis raviteenuseid kokku 20,5 miljoni eurot. Sellest suurima osakaaluga on iga perearsti nimistus oleva inimese eest makstav pearaha  (12,6 miljonit eurot). Perearstiabi rahastamine on võrreldes 2013. aasta I kvartaliga kasvanud kokku 11%, suurenemise põhjusteks on 2014. aasta algusest kehtivad uued teenuste piirhinnad pearahale, baasrahale kui ka teise  pereõe lisatasule. Uuendustena on lisandunud tegevusfondi ja tööajaväliste vastuvõttude rahastamine.

Teise pereõe teenuse rakendumine perearsti vastuvõtu juures  käivitunud oodatust oluliselt edukamalt. 2014. aasta I kvartalis on teine pereõde rahastatud 197 nimistus, võrreldes 2013 I kvartaliga on aasta jooksul teise pereõe lisatasu saavate perearsti nimistute arv kasvanud 60%. Teise pereõe teenuse rakendamine on kindlasti üheks oluliseks teguriks üldarstiabi kättesaadavuse ning kvaliteedi paranemisel.

Eriarstiabi rahastamise kogumaht oli I kvartalis  135,4  miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 19 miljoni euro võrra suurem. Eriarstiabis osutatud ravijuhtude arv on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 23 tuhande võrra.  Rahastatud ravijuhtude arv on kasvanud eeskätt ambulatoorses ravis. Rahastamise kasvuga on ambulatoorses ravis kaasnenud ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 800 vastuvõtu ehk 1% võrra ja lubatud ooteajal toimuvate vastuvõttude osakaalu kasv.

2014. aasta I kvartalis rahastas haigekassa statsionaarse iseseisva õendusabi teenust 6 miljonit eurot, mis on 26% enam kui möödunud aasta samal perioodil. Koduõenduse teenuste eest tasuti 23% enam kui 2013. aasta I kvartalis. Tulemus on ootuspärane, kuna haigekassa eesmärk on parandada iseseisva õendusabi, eelkõige koduõendusteenuste ning statsionaarse õendusabi kättesaadavust.

Hambaravi teenuste eest tasus haigekassa  2014. aasta I kvartalis kokku 5,1 miljonit eurot ning ravimeid kompenseeriti 26,2 miljoni euro ulatuses. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ravimite rahastamine kasvanud 4%. Soodusretseptiga ostetud ravimi eest tasus 2014. aasta esimesel kvartalis kindlustatu keskmiselt 6,4 eurot.  Käesoleva aasta alguses hakati esmakordselt kompenseerima kuut erinevat ravimit, mida kasutatakse C-hepatiidi, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, podagra, rasvhapete metabolismi häire ja pankrease neuroendokriinkasvaja raviks.

Ajutist töövõimetust hüvitati  29,4 miljonit euro eest, mis on  3% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

2014. aasta I kvartali tulemused olid ootuspärased,  tulude eelarve täitmine on 99% ning eelarve kulupoole täitmine 101%.

Aruande täisversiooni ning I kvartali tulemuste ettekannet saab lugeda haigekassa kodulehelt.


Lisainfo:

Kertu Eensaar
Kommunikatsiooni peaspetsialist
Eesti Haigekassa
Tel 6208 459
kertu.eensaar [at] haigekassa.ee (kertu[dot]eensaar[at]haigekassa[dot]ee)