Haigekassa 2014. a 9 kuu majandustulemused

PRESSITEADE
03.11.2014

Käesoleva aasta esimese üheksa kuuga rahastas haigekassa tervishoiuteenuseid 491 miljoni euro eest, mis on 50 miljonit eurot enam kui möödunud aasta samal perioodil. Ravimeid kompenseeriti ligi 81 miljoni euro eest ning ajutisi töövõimetushüvitisi maksti 79 miljonit eurot.

Võrreldes möödunud aastaga on olulisel määral suurendatud vahendeid nii eriarstiabi kui õendusabi rahastamiseks. Teisalt on toetatud perearstisüsteemi tugevdavaid suundi – rahastatud on perearsti teise pereõe tegevust, tööajaväliste vastuvõttude pakkumise võimalust ning pere- ning eriarsti koostöövõimalusi e-konsultatsiooni näol. Esimesel poolaastal viidi läbi lepingupartnerite valik eriarstiabis ja õendusabis.

2014 a. 9 kuuga rahastati perearstiabi kokku ligi 62 miljoni euro ulatuses. Perearstiabi rahastamine on võrreldes 2013. aasta esimese 9 kuuga kasvanud kokku 8%. Sel aastal on lisandunud perearstide tegevusfondi ja tööajaväliste vastuvõttude rahastamine, mis võimaldab perearstidel senisest enam osutada patsientidele vajalikke protseduure ja teenindada kindlustatuid õhtutundidel ja nädalavahetustel. Need uuendused muudavad perearstiabi inimestele veel paremini kättesaadavaks ja loovad eelduse, et inimene saab kogu vajaliku ravi oma perearsti koordineerimisel ning ei pea erinevaid arste külastama.

Perearsti tööajaväliseid vastuvõtte osutati käesoleva aasta 9 kuu jooksul 29 nimistu poolt ning õe vastuvõtte 28 nimistus. Tööajavälise vastuvõtu puhul võtab perearst või –õde patsiente vastu väljaspool tavapärast tööaega argipäeviti 8-18. Tööajaväliseid vastuvõtte on osutanud Viru ja Harju piirkonna perearstid.

Eriarstiabi tellimuse kogumaht oli esimesel poolaastal ligi  391 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 42 miljoni euro võrra suurem. Kasvanud on nii  inimeste arv, kes on käinud eriarsti vastuvõtul kui ka eriarstiabis osutatud ravijuhtude arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõttude arv on tõusnud eeskätt haiglavõrgu haiglates, kus lubatud ooteajal pääseb vastuvõtule rohkem inimesi, kui eelmisel aastal samal perioodil. Eriarstiabi esmaste plaaniliste ambulatoorsete vastuvõttude arv on võrreldes eelmise aasta III kvartaliga kasvanud enam kui 15 tuhande võrra (7%), sh kasvas ravijärjekorra maksimumpikkuse piires olevate vastuvõttude arv 14 tuhande vastuvõtu võrra.

2014 a. esimese kolme kvartali jooksul rahastas haigekassa õendusabi raviteenuseid kokku (endise nimega hooldusravi) ligi 18 miljoni euro ulatuses, mis on 21% enam kui möödunud aasta samal perioodil. Koduõenduse teenuse eest tasuti ligi 19% enam kui 2013 a. kolme kvartali jooksul. Tulemus on ootuspärane, kuna haigekassa eesmärk on parandada iseseisva õendusabi, eelkõige koduõendusteenuse ning statsionaarse õendusabi kättesaadavust.
Hambaravi teenuste eest tasus haigekassa 2014. a. 3 kvartali jooksul  ligi 15 miljonit eurot. Soodusravimeid kompenseeriti ligi 81 miljoni euro ulatuses. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ravimite rahastamine kasvanud ligi 6%. Kui 2014.a. I poolaastal hakati kompenseerima enam kui kümmet erinevat uut ravimit, siis kolmandast kvartalist on uute kompenseeritavate ravimite loetellu lisandunud 6 uut ravimit neeruvähi, 2. tüüpi diabeedi, astma, katarakti ja emaka leiomüoomi raviks. Uute kompenseeritavate ravimite valik on laienenud 2014.a. jooksul oluliselt kiiremini kui möödunud aastal.

Ajutist töövõimetust hüvitati ligi 80 miljoni euro eest, mis on 6,5 miljonit eurot enam kui eelmise aasta samal perioodil.

2014. aasta 3 kvartali jooksul on olnud sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa tulu väiksem võrreldes prognoosituga. See on mõjutanud ka haigekassa tulemusi. Aruandeperioodi tulemiks on miinus 12,7 miljonit eurot, mis on 11,4 miljonit 2014. a 9 kuu eelarvest negatiivsem.

Aruande täisversiooni saab lugeda kodulehe finantsandmete lehelt.
9 kuu aruande tulemusi kokku võttev slaidikomplekt.

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)