Haigekassa 2013. aasta 9 kuu majandustulemused

Käesoleva aasta 9 kuu jooksul eraldas haigekassa ravikindlustushüvitisteks 608 miljonit eurot, mis on möödunud aastaga võrreldes 7% enam.

Haigekassa ravikindlustuse eelarvest rahastatakse kindlustatutele osutatavaid tervishoiuteenuseid, ravimeid, meditsiiniseadmeid, tervise edendamisega seotud tegevusi, ajutisi töövõimetushüvitisi ning muid rahalisi hüvitisi. Tervishoiuteenused hõlmavad nii üldarsti- ja eriarstiabi, hooldus- ja hambaravi kui ka haiguste ennetamist.

Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on perearstiabi rahastamine suurenenud 8%,  moodustades 2013. aasta  esimese 9 kuu jooksul veidi enam kui 57 miljonit eurot. Suurima osakaalu üldarstiabi rahastusest moodustab perearstide nimistutesse kuuluvate  kindlustatute eest tasutav pearaha (62%) ning ühtsetel põhimõtetel igale nimistule makstav baasraha (12%).  Uuringute fond moodustab üldarstiabi rahastuse kogumahust 20%.  Märkimisväärselt on suurenenud teise pereõe võimaluse kasutamine. Üheksa kuu seisuga töötab 161 teist pereõde. 
Haigekassa rahastas eriarstiabi selle aasta esimese 9 kuul jooksul ca 349 miljonit euro eest, mis on möödunud aastaga võrreldes üle 6% enam.  Positiivse arenguna võib välja tuua õe ja ämmaemanda iseseisvate vastuvõttude kasvu (ca 14%), mis on kinnituseks õdede ja ämmaemandate kasvavast rollist tervishoiusüsteemis.  

Hooldusravi teenuseid on rahastatud ligi 15 miljonit euro eest. See on 18% enam kui 2012. aastal samal perioodil, kuid planeeritust mõnevõrra vähem. Hooldusravis on ka selle aastal jõudsalt kasvanud Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest rahastatud uute voodikohtade kasutusse võtmine. Hambaraviteenuseid on haigekassa ostnud veidi enam kui 14 miljoni euro eest.

Retseptiravimeid on haigekassa 2013. aasta 9 esimese kuu jooksul kindlustatutele hüvitanud  enam kui 76 miljoni euro ulatuses, mis on 5% enam kui möödunud aastal samal perioodil. Kindlustatu omaosalus retseptiravimite ostmisel on tasemel 6,41 eurot ühe soodusretsepti kohta. Keskmiselt tasus patsient retsepti eest 32% ulatuses ja haigekassa kanda jäi 68%.  Veidi kallimaks on patsiendile muutunud 100% soodusmääraga retseptiravimi soetamine. Keskmiselt tasub patsient sellise ravimi eest 24 senti enam kui aasta varem. Selle põhjuseks on patsientide eelistus kasutada kallimaid ravimeid olukorras, kus ka soodsamad alternatiivid on apteegis saadaval. Üheks eelduseks patsientidele maksimaalse valikuvabaduse kindlustamiseks apteegis on retsepti väljakirjutamine toimeainepõhiselt. 2013. aasta 9 kuu andmetel kirjutati  75% retsepte toimeainepõhiselt, olles kasvanud aastaga 9%. Seda saab pidada positiivseks suundumuseks.  

Ajutise töövõimetuse hüvitise kulud olid käesoleva aasta esimese 9 kuuga 73 miljonit eurot, mis on  8,6 miljonit eurot enam eelmise aasta sama perioodi kuludest. Lisaks töötavate kindlustatute arvu kasvule põhjustas kulude prognoosi ületamise haigus- ja hoolduslehtede arvu tõus, mis omakorda oli tingitud suurest ülemiste hingamisteede nakkustesse haigestumise lainest aasta esimeses kvartalis.

Ootuspäraselt on kasvanud hüvitised meditsiiniseadmetele tulenevalt aasta algusest meditsiiniseadmete loetellu lisandunud insuliininõelte seadmerühmast ning mitmete uute toodete lisandumisest ja hüvitamise tingimuste laiendamisest olemasolevates seadmerühmades.  Meditsiiniseadmeid on 2013. aasta esimese 9 kuu jooksul kindlustatutele hüvitatud 6 miljoni euro eest.
Eestis ravi saanud teistest EL liikmesriikidest pärit isikute tervishoiuteenuste eest tasuti teenuse osutajatele 850 tuhat eurot ning soodusravimite eest apteekidele ligi 78 tuhat eurot.

Teistes EL liikmesriikides elavate lähetatud töötajate, pensionäride ning ajutiselt teises liikmesriigis viibivate isikute tervishoiuteenuse eest tasus haigekassa teistele liikmesriikidele 2,4 miljonit eurot. Samuti tasus haigekassa 154 Eesti kindlustatu välisriigis osutatud plaanilise tervishoiuteenuse eest ühe ravijuhu keskmises maksumuses ligi 4000 eurot.
Haigekassa eelarvesse laekus 2013. aasta esimese 9 kuu jooksul veidi enam kui 617 miljonit eurot. 99,2% haigekassa tuludest moodustab sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa. 

Eesti Haigekassa 9 kuu majandustulemuste aruanne on leitav siit: http://www.haigekassa.ee/haigekassa/finants

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
GSM 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)