Euroopa ravikindlustuskaart aitab reisil tekkinud tervisemurede korral

Koroonakriisi järgsete reisipiirangute leevendamine Euroopa Liidu riikides on inimesed pannud taas reisiplaane tegema. Iga päevaga kasvab haigekassa  poole pöörduvate inimeste arv, kes soovivad kiiremas korras tellida Euroopa ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati.

Euroopa ravikindlustuskaart on oluline abimees, mis aitab õnnetuse korral vähendada kulutusi arstiabile.

Õnnetuste ja ootamatute tervisemurede eest ei ole reisides keegi kaitstud. Seepärast on oluline omada Euroopa ravikindlustuskaarti ka lähiriikides, nagu Soomes, Lätis ja Leedus reisides. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel saab Euroopa Liidus, ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel seal elavate kindlustatud inimestega. Eesti kindlustatud inimestel on jätkuvalt õigus saada vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel ka Ühendkuningriigis. Euroopa ravikindlustuskaart kehtib ainult siis, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus.

Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises Euroopa Liidu riigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Samuti rasedusega seotud visiidid ja sünnitamine teises riigis perekondlikel põhjustel või erakorraliselt. Seda, kas tegemist on vajamineva arstiabiga, otsustab  arst.

Miks on reisides vaja ka erakindlustust?

Kogu vajaminev arstiabi ei ole tasuta.  Euroopa ravikindlustuskaart ei kata paraku kõiki meditsiiniteenusega kaasnevaid kulutusi. Inimesel tuleb endal tasuda raviasutuse visiiditasu ja voodipäevatasu asukohamaa hindade järgi. Samuti ei ole kaetud erakorralised transpordikulud raviasutusse ja Eestisse.

Oluline on ka see, et Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saab arstiabi vaid riiklikes raviasutustes ning kaart ei kata erahaiglas tekkinud kulutusi. Need kulud võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Seetõttu soovitame enne reisile minekut alati sõlmida ka meditsiiniabi kaitsega reisikindlustus. Sõltuvalt kindlustusleppest katab erakindlustus üldjuhul ka need kulud, mida haigekassa ei kata.

Euroopa ravikindlustuskaardi ja selle asendussertifikaadi taotlemine

Euroopa ravikindlustuskaarti(ERK) ja selle asendussertifikaati on kõige kiirem ja lihtsam tellida riigiportaalist www.eesti.ee.

ERK-i on võimalik tellida, kui inimese kindlustus haigekassas kehtib üle kolme kuu. Kaart saadetakse postiaadressile 10 päeva jooksul tellimuse esitamisest.

EKR-i asendussertifikaadi soovitame tellida, kui reis toimub vähem kui 10 päeva pärast või kui ravikindlustus kehtib alla kolme kuu.

Euroopa ravikindlustuskaart ja selle asendussertifikaat on inimestele tasuta.

Riigiportaalist www.eesti.ee tellitud sertifikaat saadetakse tellimise hetkel riigiportaali postkasti. Enne tellimist palume kontrollida kas Teie riigiportaali e-posti aadress on suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Seda saab teha riigiportaali teenuses „Teenusteavituse seadistamine“.

Lisaks saab asendussertifikaati tellida saates e-kirja aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee) või helistades haigekassa klienditelefonile +372 669 6630 (E−N 8.30−16.30, R 8.30–14.00).

 

Oluline teada!

ERK kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

ERK-i ja asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui Teie ravikindlustus on lõppenud.

ERK kehtib vaid riiklikes raviasutustes.

Haigekassa katab välisriigis saadud ravi meditsiinilised kulud. Inimese enda kanda jäävad visiidi- ja omaosalustasud ning sõidukulud.

Enne reisi tasub vormistada reisikindlustus, seda ka Euroopa Liidus reisides.

Lisainfo ja taotlusvormid leiab haigekassa kodulehelt.