Euroopa ravikindlustuskaart on reisil kindel ja oluline kaaslane

Kuna lähenev koolivaheaeg paneb Eesti peresid tegema reisiplaane, tuletab Tervisekassa taas meelde, et reisimisel on oluline omada Euroopa ravikindlustuskaarti, mis aitab võõrsil juhtunud õnnetuse korral vähendada kulutusi arstiabile. 

Ootamatuid tervisemuresid ja õnnetusi on keeruline ette näha ning reisides ei ole nende eest keegi kaitstud. Euroopa ravikindlustuskaardi (ERK) ettenäitamisel saab vajaminevat arstiabi Euroopa Liidus, sh ka Liechtensteinis, Norras, Islandil, Šveitsis ning Ühendkuningriigis, kuid kaarti on oluline omada ka viibides lühireisil lähiriikides nagu näiteks Soome ja Läti. 

ERK kehtib vaid siis, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus ning vajaminevat arstiabi pakutakse võrdsetel tingimustel riigis elavate kindlustatud inimestega. See tähendab, et isikut koheldakse teises Euroopa Liidu liikmesriigis nii nagu kohalikku kindlustatut – kui kohalik inimene maksab raviteenuse eest, maksab ka ERK kaardi omanik. 

Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises Euroopa Liidu riigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus, samuti arstiabi seoses raseduse jälgimisega. Seda, kas tegemist on vajamineva arstiabiga, otsustab arst. 

Tervisekassa finantsosakonna peaspetsialisti Eda Palmi sõnul on praegu viimane aeg enne koolivaheaega kontrollida, kas inimesel on olemas reisiks vajalik kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart. „Soovitame kõikidel reisijatel veenduda, et nende ravikindlustuskaart oleks kehtiv ning vajadusel see ka taotleda,“ selgitas Palm.

Miks on reisides oluline ka erakindlustuse olemasolu?  

Euroopa ravikindlustuskaart ei kata paraku kõiki meditsiiniteenusega kaasnevaid kulutusi ning inimesel endal tuleb tasuda raviasutuse visiidi-, voodipäeva- ja omaosalustasu asukohamaa hindade järgi. Omaosalustasu hulka võib kuuluda ka erakorraline transport raviasutusse. Samuti ei ole ERK-iga kaetud ka riikidevahelised erakorralised transpordikulud. Oluline on ka see, et Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saab arstiabi vaid riiklikes raviasutustes ning kaart ei kata erahaiglas tekkinud kulutusi, mis võivad ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. 

„Erakindlustus hüvitab reeglina tagantjärele, kuid ravikindlustuskaardiga pääseb inimene suurtest ning ootamatutest kuludest kohapeal, tasudes vaid omavastutuse eest. Ning kuigi ravikindlustuskaardi puhul ei ole ette nähtud maksimaalset kindlustussummat, on soovitatav enne reisile minekut sõlmida ka meditsiiniabi kaitsega reisikindlustus. Sõltuvalt kindlustusleppest katab erakindlustus üldjuhul ka need kulud, mida Tervisekassa ei kata,“ lisas Palm. 

Euroopa ravikindlustuskaardi ja selle asendussertifikaadi taotlemine 
  • Euroopa ravikindlustuskaarti(ERK) ja selle asendussertifikaati on kõige kiirem ja lihtsam tellida riigiportaalist www.eesti.ee
  • ERK-i on võimalik tellida, kui inimese kindlustus Tervisekassas kehtib üle kolme kuu. Kaart saadetakse postiaadressile 10 päeva jooksul tellimuse esitamisest. 
  • EKR-i asendussertifikaadi soovitame tellida, kui reis toimub vähem kui 10 päeva pärast või kui ravikindlustus kehtib alla kolme kuu. 
  • Euroopa ravikindlustuskaart ja selle asendussertifikaat on inimestele tasuta. 
  • Riigiportaalist www.eesti.ee tellitud sertifikaat saadetakse tellimise hetkel riigiportaali postkasti. Enne tellimist palume kontrollida kas Teie riigiportaali e-posti aadress on suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Seda saab teha riigiportaali teenuses „Postkast“. 
  • Lisaks saab asendussertifikaati tellida saates e-kirja aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee) või helistades Tervisekassa klienditelefonile +372 669 6630 (E−N 8.30−16.30, R 8.30–14.00). 

Euroopa ravikindlustuskaardi pilt