Esmatasandi tervishoiuteenuste loetellu lisanduvad uued raviteenused

Alates 1. jaanuarist on haigekassa planeerinud esmatasandi tervishoiuteenustesse mitu muudatust, millega parandatakse perearstiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Üks peamine muudatus on perearstidele kõnekeskuse teenus, mis lihtsustab patsiendi suhtlust oma perearstiga.

Uuest aastast tagatakse perearstidele kõnekeskuse teenus, mis võimaldab keskustes kõnede ootejärjekorra haldamist, kõnesalvestus- ja tagasihelistamise teenust, järjekorrateateid patsientidele ning aruannete ja monitooringu teenuseid. „Esmatasandi tervishoiuteenuste väljakutse on parandada inimeste jaoks raviteenuse kättesaadavust ning see, et patsient saaks perearsti jutule senisest kiiremini,“ kommenteeris haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.

Nõuandetelefonile 1220 liidetakse uus teenus „Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni veebikonsultatsioon ühes kalendrikuus”, millega tagatakse teenuse kättesaadavus vaegkuuljatele ja kõnepuudega isikutele, kellel on suhtlemine tavatelefonikõne vahendusel raskendatud. Veebikonsultatsiooni käigus on võimalik suhelda oma perearstiga reaalajas, kasutades selleks vestlusakent, mis on leitav aadressilt www.1220.ee

2022. aastast lisandub esmatasandile kooliõdede kvaliteedisüsteem, mille eesmärk on motiveerida kooliõdesid senisest veelgi enam panustama laste tervise hoidmisse ja haiguste ennetamisesse. „Ennetava loomuga koolitervishoid on väga oluline, sest paljud harjumused kinnistuvad just lapse- ja noorukieas. Nii pööratakse nendele tähelepanu ka täiskasvanuna,“ rääkis Friedemann. Kvaliteedisüsteem rakendatakse esimest korda 2022/2023. õppeaastal.

Uuest aastast laieneb e-konsultatsiooni võimalus kahele erialale: laste oftalmoloogia ning plastika- ja rekonstruktiivkirurgia. "E-konsultatsiooni erialasid lisandub igal aastal ja on hea meel, et uuest aastast lisandub kaks uut eriala, mis säästab patsientide aega, sest enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma – eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel,“ lisas Friedemann.

Samuti jõustub ravikindlustusseaduses muudatus, mille eesmärk on parandada hambaraviteenuse kättesaadavust vähemkindlustatud täiskasvanud elanikkonnale. Töötud ja toimetulekutoetuse saajad saavad varasema 40 eurose hüvitise asemel kasutada 85 eurot aastas.

Tasuta hambaravi õigus laieneb uuest aastast neile onkoloogilistel patsientidele, kellel on diagnoositud pea- ja kaelapiirkonna pahaloomuline kasvaja ning kelle põhihaigusest tulenevalt on suurenenud hambaravi vajadus.

Tasuta hambaravi saavad algavast aastast veel hematoloogilised patsiendid, kes vajavad oma ravi osana vereloome tüvirakkude siirdamist või antiresorptiivset ravi. Täiendus on ka ortodontilise ravi osas. Huule-suulaelõhe, muude näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengute ja harvikhaiguste korral tasub haigekassa ortodontilise ravi eest ka pärast inimese 19-aastaseks saamist eeldusel, et ravivajadus ja -plaan peavad olema paika pandud varem.

Lisakulu esmatasandi teenuste uuendamiseks 2022. aastaks on 5,71 miljonit eurot. Kokku suunatakse 2022. aastal uutesse raviteenustesse 10,36 miljonit eurot. Esmatasandi arstiabi muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2022. aastal.