Esimesel poolaastal tasus haigekassa 28 200 inimese vähiravi eest

2020. aasta esimesel poolaastal tasus haigekassa ligi 28 200 inimese pahaloomulise kasvaja ravi eest üle 68 miljoni euro. Seda on võrreldes 2019. a esimese kuuga ligi 5 miljonit enam. Sealhulgas rahastas haigekassa haiglaravimeid ligi 4600 patsiendile ja lisaks veel soodusravimeid 13 103 inimesele, kokku 27,6 miljoni euro eest.

Selle aasta algusest rahastab haigekassa uusi ravimeid, mis on mõeldud rinnakasvaja, pea- ja kaelakasvaja, pankrease kasvaja ning hematoloogiliste kasvajate (erinevate lümfoomide ja leukeemia) raviks.

“Neid haiglaravimeid vajavad hinnanguliselt 120 patsienti. Samuti täienes tervishoiuteenuste loetelu kolme uue kopsukasvaja ravimiga, mida vajavad umbes 115 patsienti aastas, “lisas haigekassa ravimiekspert Marta Danilov.

Alates 1. juulist laiendas haigekassa veel mitme vähiravimi kättesaadavust.

„Laiendasime olapariibi väljakirjutamise tingimusi levinud BRCA mutatsiooniga munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähiga patsientide säilitusraviks, mida vajab ca 11 patsienti aastas,“ ütles Danilov.

Samuti lisas haigekassa loetellu venetoklaksi sisaldavad ravimpreparaadid, mida kombinatsioonis rituksimabiga hüvitatakse kroonilise lümfotsüütleukeemia raviks. Haigekassa andmetel alustab sel aastal ravi venetoklaksiga ca 50 patsienti.

Danilovi sõnul on kaasaegsed ravimid vaid üks oluline osa haigekassa rahastatavast vähiravist. „Peame vähiravis tagama ka head vähi ennetuse ja diagnoosimise võimalused, kiiritusravi, kirurgilise ja toetava ravi, aga ka järelkontrolli ning inimeste nõustamise,“ selgitas ta.

Tasuta sõeluuringul käivad vaid pooled kutse saanutest

Kuigi vähielulemus Eesti patsientide seas on tasapisi paranemas, ei kasuta inimesed piisavalt tasuta võimalusi vähi ennetuseks või varaseks avastamiseks, mida pakutakse riigi poolt nii emakakaela-, rinna- ja jämesoolevähi sõeluuringu raames.

soel

Keskmiselt osaleb sõeluuringutes veidi üle poolte kutse saanutest. Haigekassa andmetel käis 2019. aasta jooksul emakakaelavähi sõeluuringul 50 protsenti, rinnavähi sõeluuringul 57 protsenti ja jämesoolevähi sõeluuringul 70 protsenti sihtrühmast.

Pane tähele, et sõeluuringus osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui sa oled selle aasta sõeluuringu sihtrühmas, aga pole veel kontrollis käinud, siis pane end uuringule kirja juba täna. Raviasutuste kontaktid leiad siit.

Vähi varajane avastamine ja raviga alustamine võimaldab saavutada olulisemalt paremaid ravitulemusi kui juba kaugele arenenud vähi ravi.