Esimesel poolaastal on hambaravi soodustust kasutanud 159 000 inimest

2019. aasta esimese poolaastaga on haigekassa tasunud inimeste hambaravi eest ligi 28,5 miljonit eurot. Kõige rohkem panustas haigekassa laste hambahaiguste ennetamisele ja ravile ning täiskasvanute hambaravi hüvitamisele.

Haigekassa tasus esimesel poolaastal 12,5 miljonit eurot ligi 99 000 lapse hambahaiguste ennetamise ja ravi eest ning 3,3 miljonit eurot üle 14 000 lapse ortodontia teenuse eest. Veidi alla 9000 inimese sai ligi 800 000 euro eest vältimatut hambaravi. Täiskasvanute hambaravihüvitist on kasutanud juuni lõpu seisuga 159 000 inimest 7,7 miljoni euro eest, proteesihüvitist ligi 23 000 inimest 4 miljoni euro eest.

Esimesel poolaastal on haigekassa tasunud kõige rohkem laste hambahaiguste ennetamise ja ravi eest. Hambaarsti külastatavus on suurenenud laste hulgas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2% võrra. Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann räägib, et haigekassa üheks prioriteediks on just hambahaiguste ennetuses laste hõlmatuse suurendamine. „Laste õigete hügieeniharjumuste ja regulaarse hambaarsti juures käimise abil on võimalik panna korralik alus laste suutervisele,“ sõnab Friedemann.

Hüvitist kasutanud inimeste arv on kasvanud 29 000 inimese võrra, mida on 23% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Friedemanni sõnul näitab hüvitise kasutajate kasv selgelt toetuse vajalikkust. „Hüvitise eesmärk on võimaldada inimestel vähemalt kord aastas hambaarsti juures käia ning eelkõige toetada neid, kes majanduslikel põhjustel ei ole seni saanud endale hambaarsti visiiti lubada,“ räägib Friedemann. Hüvitist saab kasutada 324 hambakliinikus üle Eesti. Suurenenud on ka proteesihüvitist kasutanud inimeste arv, mis on 2000 inimese võrra suurem kui eelmisel aastal.

Esimesel poolaastal on kõige rohkem hüvitist kasutanud 60-64-aastased inimesed. Hüvitise kasutamine on madal 19-24-aastaste noorte hulgas. Friedemanni sõnul tuleneb see sellest, et haigekassa pakub kuni 19-aastasetele lastele ja noortele tasuta hambaravi ning need noored on alles ravi saanud. „Kui vaadata järgmist vanusegruppi, milleks on 25-29-aastased noored, siis nende hulgas on hüvitise kasutamine juba tunduvalt suurem,“ selgitab ta.

2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kellele raviarst on määranud eluaegse hambaravi diagnoosi. Poole aasta jooksul on tasuta hambaravi saanud ligi 250 sügava puudega inimest. „Tänavu on teenuse katsetamise aasta ning on seatud esialgsed kriteeriumid, mis põhjustel võiksid puudega inimesed vajada hambaravi täies ulatuses," selgitab Friedemann. Ta lisab, et vajadusel neid kriteeriumeid täiendatakse, kui selgub täpsemalt, millistele patsientidele tuleb raviarstide hinnangul tasuta hambaravi laiendada. Sügava puudega inimestele pakuvad tasuta hambaravi 135 hambakliinikut üle Eesti.

Võrreldes eelmise aastaga on sellel aastal kasvanud hambaraviteenuseid kasutanud inimeste arv 2%. Friedemanni hinnangul näitab aina kasvav hambaarstide külastatavus, et ennetustöö ja hambaravihüvitis on aidanud paljudel pöörduda kontrolli ja alustada vajadusel raviga.