Esimese kuuga pole vaktsiinikindlustuse fondist väljamakseid määratud

Alates 1. maist käivitus Eestis vaktsiinikindlustus. 31. mai seisuga oli raske tervisekahju hüvitise saamiseks haigekassale taotluse esitanud 646 inimest. 31 neist on saanud vastuse, et taotlus on jäetud rahuldamata.

Vaktsiinikahju hüvitis on ühekordne väljamakstav tulumaksuvaba hüvitis inimesele, kellel on  Covid-19 vastase vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus. Kahjustus peab olema kestnud vähemalt neli kuud või lõppenud inimese surmaga ning tervisehäire peab olema arsti poolt dokumenteeritud. Tervisekahju seost vaktsiiniga hindab ravimiamet. Vaktsiinikahju menetlus võib kokku võtta kuni 150 päeva.

Esimese kuuga oli kõigist haigekassale esitatud taotlusest ravimiametile hindamiseks edastatud 119 taotlust. Ravimiamet on oma hinnangu andnud 5 taotlusele. Kõigil nendel puudub tõenäoline põhjuslik seos tekkinud tervisekahju ja vaktsineerimise vahel. Ühtegi rahalist väljamakse otsust 31. maiks tehtud ei olnud.

Haigekassa finantsosakonna juhi Riho Peeki sõnul on osa taotluse esitajatest küll oma vastuse saanud, kuid nende numbrite põhjal lõplikke järeldusi teha ei saa. „Taotluse menetlus võib kokku kesta kuni 150 päeva. Kõigi tänaseks esitatud taotluste lõplikud vastused saame avalikustada alles septembris,“ selgitas Peek.

Taotluse rahuldamata jätmise otsuse on haigekassa välja saatnud 31 vaktsiinikahju taotlejale, kelle avaldust ravimiametile edasi ei saadetud. Keeldumiste põhjusteks on täitmata kindlustusjuhtumi eeldused: tervisekahju ei ole kestnud neli kuud, epikriisides ei ole tervisekahjuna kirjeldatud kaebusi dokumenteeritud või puuduvad täiendavad iseloomulikud tunnused, mis vastaksid minimaalselt mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse tunnustele.

Riho Peeki sõnul tasub enne taotluse esitamist järele mõelda, kas tervisekahju on kestnud vähemalt neli kuud ning on see ka tervishoiutöötaja poolt nii dokumenteeritud. „Need on peamised puudused, mistõttu me oleme taotluse edasisest menetlemisest keeldunud,“ märkis Peek.

Enne hüvitise taotlemist soovitab haigekassa põhjalikult tutvuda haigekassa kodulehel oleva infoga, veendumaks et taotluse esitamine on asjakohane. Infot vaktsiinikindlustuse kohta leiab veebilehelt www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus.

Kõige suurem osa taotlustest on jõudnud haigekassani patsiendiportaali www.digilugu.ee vahendusel. Haigekassa soovitab nii patsiendiportaali, e-maili kui ka kirja teel taotluse esitajatel jälgida, et kõik vajalikud andmeväljad saaksid täidetud, küsimused vastatud ja nõutud dokumendid lisatud. Oluline punkt taotluses on näiteks nii haigekassale kui ka ravimiametile nõusoleku andmine taotleja terviseandmete nägemiseks. Ilma selleta on taotluse menetlus keerulisem ning inimene peab kõik vajalikud terviseandmed ise koos taotlusega esitama.

Kui taotlus on esitatud, saadetakse info taotluse kohale jõudmise kohta inimese enda märgitud e-maili aadressile. Patsiendiportaali avalduse esitamise kohta märget ei jää. Avaldust uuesti esitama ei pea, kui haigekassa on inimesele saatnud teavituse, et taotlus on kohale jõudnud.

2022. aastal hüvitatakse tagasiulatuvalt Covid-19 vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumid, mis ilmnesid alates detsembrist 2020. Alates 2023. aastast laieneb vaktsiinikindlustus ka muudele vaktsiinidele, sh immuniseerimiskava vaktsiinid, gripi, puukentsefaliidi ja nn reisivaktsiinid.