Eriarstiabi ravi maht haigekassa lepingutes kasvab

Haigekassa eriarstiabi lepingute rahaline maht käesoleval aastal kasvab mullusega võrreldes 4%. Ravijuhtude arvuks raviasutustes kokku on planeeritud 3,2 miljonit ravijuhtu, mis on ligikaudu 3000 ravijuhtu enam kui möödunud aastal. Haiglatele esitatud lepingupakkumustes ei ole praegu arvestatud tervishoiutöötajate palgatõusu, milleks on reservi jäetud 23 miljonit eurot ning mis toob täiendava kasvu nii eriarstiabi, esmatasandi kui õendusabi eelarvesse ja lepingutesse.

Jaanuarikuus kinnitas haigekassa nõukogu haigekassa 2017. aasta eelarve, milles tervishoiuteenuste maht kasvab 8%. Eriarstiabi maht kasvas 2016. aasta eelarvega võrreldes 4%, moodustades 598 miljonit eurot (arvestamata tervishoiuteenuste reservi jäetud vahendeid).

Lisaks ravikindlustuse planeeritud ressurssidele eraldas valitsus käesoleva aasta alguses tervishoiu rahastamiseks käesoleval aastal täiendavad 10 miljonit eurot, mis on kajastatud eriarstiabi eelarves.  Lisaressurssi arvelt suurendati kardioloogia ja neuroloogia erialal ravijuhtude arvu ligi 3000 võrra ning bioloogilist ravi hakatakse hüvitama täiendavalt enam kui 200 inimesele.

Eriarstiabi lepingute raamistik tugineb nõukogus kinnitatud eelarvele ning iga raviasutuse lepingu projekti koostades arvestatakse raviasutuse varasemat lepingu täitmist ning ravipraktikaid (kui palju ravi erialadel osutati, millise keskmise maksumusega).

Haigekassa poolt edastati haiglatele esmased lepingupakkumused 20. jaanuaril. Vahemikus 25. jaanuarist kuni 10. veebruarini toimuvad haigekassa juhatuse ning partnerite läbirääkimised, mille käigus täpsustatakse lepingu mahud erialade ja ravitüüpide kaupa, samuti ravijuhtude keskmised maksumused. Läbirääkimiste tulemusel selguvad lõplikud lepingud, mis omakorda peavad mahtuma haigekassa eriarstiabi eelarve üldraamistikku.

Haigekassa 2017. aasta eelarve koos seletuskirjaga on avaldatud haigekassa kodulehel.