Erakordselt suur haiguslehtede arv ei takista hüvitiste väljamakseid

Ajutised töövõimetushüvitised on haigus-, hooldus ja sünnitushüvitised ning neid maksti 2021. aastal 267 tuhandele inimesele kogusummas ligi 223 miljonit eurot. Haiguslehti hüvitati kokku 131 miljoni euro eest. Võrreldes 2020. aastaga kulus hüvitiste väljamaksmisele 31 miljonit eurot rohkem. Vaatamata sellele, et haiguslehtede arv on viimastel kuudel erakordselt suur ning lehti on prognoositust enam, saame kinnitada, et hüvitiste väljamaksmisel probleeme ei teki. 

2021. aastal rakendati haiguslehtede maksmisel uut korda, kus töötaja omaosaluseks on haiguslehe esimene päev ning järgmised haiguspäevad kompenseeritakse tööandja ja tervisekassa poolt. Täiendav kulu eelarves oli selleks 23,6 miljonit eurot ning seeläbi suurenes inimestele väljamakstav summa. „Lahendust rakendati ka 2020. aasta eriolukorra ajal ning toona oli täiendavaks kuluks 7 miljonit eurot. Aastate võrdluses oleme inimeste finantskindlust kasvatanud pea 17 miljoni euro võrra,“ rääkis tervisekassa finantsosakonna juhataja Riho Peek, kelle sõnul jätkub haiguslehtede hüvitamine 2022. aastal sama metoodikaga. 

Haiguslehtede kasutamine on viimasel kahel aastal olnud rekordiline eelkõige COVID-pandeemiast tingitult. 2021. aastal oli haiguslehti kokku 486 000 ning kasv võrreldes 2020. aastaga oli ligemale 130 000 haiguslehte (kasv 37%). Kui jätta välja eelmisel aastal rakendunud uus hüvitise maksmise kord, siis on arvutuste kohaselt kasv aasta kokkuvõttes üle 60 000. „Läinud aastal oli rekordkuu märts, kui ühes kuus väljastati 62 000 haiguslehte. Järgneb november, mil väljastati ligemale 53 000 haiguslehte. Kaks rekordkuud on otseselt seotud COVID-viiruse teise ja kolmanda lainega ning eelmise aasta lõpul pead tõstnud Omikroniga seoses väljastati jaanuaris pea 55 000 haiguslehte,“ lisas Peek. 

Väljastatud haiguslehtede arv on tänavu jätkuvalt suur, kuid arvutamise ja väljamaksmise protsess toimub tervisekassas automatiseeritult. Kogu lehtede arvu osas on inimese poolt ülevaatamist vajavaid lehti vähesel määral ning hetkel ei ole erakordne haiguslehtede arv avaldanud tavapärasele tööle märgatavat mõju. 

„2022, aasta eelarvet planeerides arvestasime, et lehtede arv ei vähene võrreldes eelmiste aastatega, kuid nüüdseks on neid siiski prognoositust enam. Kuna 2022. aastal jätkub haiguslehtede hüvitamine sama metoodikaga nagu eelneval aastal, siis eraldas valitsus tervisekassale selleks riigieelarvest täiendavad 12 miljonit eurot. Selle aasta esimese kuuga oli kolme lisapäeva hüvitamisest tekkinud täiendav kulu üle 2 miljoni euro. Kogu aastale planeeritud haiguslehtede hüvitamiseks on raha  suurusjärgus ligi 130 miljonit,“ rääkis tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard, kes kinnitab, et tegeliku kulu suuremaks osutumisel haiguslehed inimestele välja maksmata ei jää.