Eesti toetab Moldova tervisesüsteemi arengut

Haigekassa juht Tanel Ross osales täna Moldovas Eesti toel ning perearsti infoliini eeskujul rajatud kõnekeskuse avamisel ravikindlustatule.

Haigekassa juhi Tanel Rossi sõnul on Eesti panustanud Moldova tervisesüsteemi arengusse juba üle viie aasta. Moldova on üks arengukostöö sihtriike, kus Eesti toetab eraldi just tervisevaldkonna arengut. Üks tulemusliku koostöö häid näiteid on tööd alustav haigekassa kõnekeskus. „Eestis on perearsti infoliin 1220 kujunenud väga oluliseks esmase tervisealase info allikaks,“ ütles Ross. „Moldova on meie eeskujul arendanud välja just neile sobiva kõnekeskuse, kuhu saavad helistada ja nõu küsida kõik siinsed elanikud,“ lisas Ross.

Eesti on panustanud Moldova ravikindlustussüsteemi arendamisse ning erinevate tehnoloogiate kasutuselevõttu. 2008. aastast alates on Eesti toetanud Moldova tervisesüsteemi arengut 435 000 euroga. Suurepärased näited sujuvast ning jätkuvast koostööst on näiteks Eesti Haigekassa, MTÜ Eesti Abikeskused, Praxis ja e-Riigi Akadeemia poolt elluviidavad projektid. Koos Maailma Terviseorganisatsiooniga on vahetatud teadmisi nii perearstisüsteemi korralduse, haiglavõrgu arendamise, rahvatervise programmide toimimise kui ka tervishoiu rahastamise teemadel.