Eesti Haigekassa võtab konkursi korras tööle Tallinnasse

Võtame tööle konsultandi kliendisuhtluse osakonda. Konsultandi põhilisteks tööülesanneteks on klientide suuline ja kirjalik nõustamine ravikindlustuse ning ravikindlustushüvitiste osas ning dokumentide menetlemine ravikindlustuse andmekogus.

  • Kandideerimine ja täpsem info siin.