Eesti Haigekassa võtab avaliku konkursi korras tööle usaldusarsti

Haigekassa võtab Tallinasse või Tartusse tööle usalduarsti, kelle peamiseks tööülesandeks on ravikindlustushüvitiste põhjendatuse ja otstarbekuse hindamine ja analüüs läbi sihtvalikute ja standardpäringute. Sinu tegevus aitab planeerida ravikindlustusvahendite efektiivset kasutamist.

Töökuulutusega saab lähemalt tutvuda siin. Ametikohale saab kandideerida ka läbi CV keskuse ja cv.ee.