Eesti Haigekassa võtab avaliku konkursi korras tööle

Haigekassa ootab oma meeskonnaga liituma esmatasandi tervishoiu peaspetsialisti, hinnakujunduse spetsialisti, tervishoiu peaspetsialisti ja tervishoiu spetsialisti.

Tallinnasse võtab haigekassa tööle: 

Esmatasandi tervishoiu peaspetsialisti, kelle põhilisteks tööülesanneteks on esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, ennetus, hambaravi, koolitervishoiuteenus, perearsti nõuandetelefon) tervishoiuteenuste paketi ja hinnakujunduse arendamine, sh tasustamise aluseks oleva esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteedi indikaatorite ja motivatsioonisüsteemi(de) arendamine; arendamiseks vajalike analüüside tegemine; tervishoiuökonoomiliste hinnangute andmine tervishoiuteenuste loetelu muutmisettepanekutele ja Eesti Haigekassa poolt toetatavale ravijuhendite arendamisele. Täpsem info tööpakkumise kohta siin.

Hinnakujunduse spetsialisti, kelle põhilisteks tööülesanneteks on tervishoiuteenuste piirhindade arvutamine tegevuspõhise kuluarvestusmetoodika alusel; eelarve mõju prognooside tegemine ning kuluarvestusmudeli arendamises osalemine; tervishoiuökonoomiliste hinnangute koostamine tervishoiuteenuste loetelu muutmisettepanekutele ja Eesti Haigekassa poolt rahastatavatele ravijuhenditele; erinevate aruannete ja analüüside koostamine ravikindlustuse andmebaasi andmetel ning nende ettevalmistamine avalikustamiseks; erinevatele haigekassa sisestele kui ka välistele päringutele vastamine.Täpsem info tööpakkumise kohta siin.

Tallinnasse või Tartusse võtab haigekassa tööle: 

Tervishoiu peaspetsialisti, kelle peamiseks tööülesandeks on ravi- ja patsiendijuhendite koostamise ning rakendustegevuste juhtimine. Täpsem info tööpakkumise kohta siin.

Tervishoiu spetsialisti, kelle peamiseks tööülesandeks on ravikvaliteedi indikaatorite väljatöötamise ja juurutamise koordineerimine. Täpsem info tööpakkumise kohta siin.

Töökuulutused ja informatsioon vabadest töökohtadest on kättesaadav ka haigekassa tööpakkumiste rubriigis.