Eesti Haigekassa võitis Kvaliteedi Tegu 2016 konkursi

Eelmisel nädalal jagas Eesti Kvaliteediühing tunnustusi 2016.aasta tublimatele kvaliteedi tegudele. Kvaliteedi Tegu 2016 võitjaks tuli Eesti Haigekassa ravimite koostoime projektiga, mille eesmärk on tõsta ravikvaliteedi ja suurendada patsiendiohutust.  

Kvaliteedi teo konkursile esitas haigekassa kaks olulist projekti:

  • Ravistandardite loomise ühtse metoodika juurutamine, mille tulemusena valmis Eestis 2016. aastal 3 ravijuhendit ja 5 patsiendijuhendit ning ravimite koostoime projekti
  • Haigekassa poolt ellu viidud ravimite koostoime andmebaasi rakendamise funktsionaalsuse, mis on suureks abiks arstidele ravimite koostoime hindamisel tagamaks patsiendiohutuse

Mõlemad nimetatud projektid tulid esikolmikusse ning võitjaks tuli haigekassa ravimite koostoime projekt, mille eesmärk on pakkuda Eesti arstidele ja apteekritele tasuta ravimite koostoimete hindamise võimalust. 

Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi hinnangul oli koostoimete andmebaasi rakendamine haigekassa jaoks prioriteetne projekt. "Ravimite koostoime andmebaasist saavad kahtlemata kõige suuremat kasu kodanikud, kelle raviskeemid on nüüd arstide ja apteekrite poolt haigekassa pakutava lahenduse abil kvaliteetsemalt hinnatud ja võimalusel asendatud ohutuma alternatiiviga," tõdes Tanel Ross.

Ravimite koostoime projekti veab töörühm eesotsas haigekassa ravikindlustushüvitiste osakonna ravimite ja meditsiiniseadmete talitusega.