Eesti Haigekassa teatab ravi rahastamise lepingute sõlmimisest

Eesti Haigekassa sõlmib ravi rahastamise lepingud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel Vabariigi Valituse kehtestatud  määruses „Haiglavõrgu arengukava“ nimetatud haiglatega.

2014.aastal on haiglavõrgu arengukavas nimetatud haiglate tervishoiuteenuste kogumaht enam kui 2,7 miljonit ravijuhtu.