Eesti Haigekassa teatab ravi rahastamise lepingute sõlmimisest

Haigekassa sõlmib ravikindlustuse seaduse §36 lõike 5-1 alusel viieaastase tähtajaga ravi rahastamise lepingud kinnitatud perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutavate isikutega.