Eesti Haigekassa nõustas Vene sotsiaalkindlustusametit elektroonilise töövõimetuslehe arendamisel

Eesti Haigekassa Harju osakonna direktor tutvustas Vene Föderatsiooni palvel sealsete ametkondade esindajatele elektroonilise töövõimetuslehe arendamise kogemust Eestis.  Venemaa esindajad tundsid huvi haigekassa vastava teenusega lähemalt tutvumiseks ning avaldasid soovi sel eesmärgil Eestit külastada.

Vene Föderatsiooni Sotsiaalkindlustusamet viib elektroonilise töövõimetuslehe pilootprojekti läbi Tatari Vabariigis. Sel teemal toimus 17.oktoobril Kaasanis seminar, kus videokonverentsi vahendusel paluti tutvustada ka Eesti Haigekassal kogemust E-TVL süsteemi juurutamisel.

Osalejad oli seminaril ca 250 Peterburist kuni Baikalini. Eesti süsteemi tutvustas E-TVL pilootprojekti vedada aidanud Harju piirkondliku osakonna direktor Ado Viik. Seminari korraldajad tundsid huvi Eestisse tuleku võimaluste kohta, et rohkem kogemusi vahetada. Kui nende mõte tõsine, siis pole nende külaskäik välistatud järgmisel aastal.