Eesti Haigekassa nõukogu kinnitas 4 aasta kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtted.

Eesti Haigekassa nõukogu kiitis heaks 2014-2017 aasta kulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtted. Lisaks kiitis nõukogu heaks ka otsuse, mis võimaldab meditsiinitöötajate palgatõusu kõigil erialadel, kaasa arvatud pereõdedel ja ämmaemandatel.

Nõukogu kinnitas haigekassa järgneva nelja aasta tulude ja nende katteallikate planeerimise põhimõtted. „Haigekassa eelarve kasvab lähiaastatel pisut kiiremini kui sotsiaalmaksu laekumine ning soovime lisavahendeid kasutada nii kättesaadavuse parandamiseks kui ravikvaliteedi tõusuks,“ täpsustas nõukogu esimees sotsiaalminister Taavi Rõivas.   Tervishoiuteenuste kogukulud kasvavad järgmisel neljal aastal keskmiselt 6,8%, sealhulgas kõige rohkem kasvavad kulud meditsiinitöötajate palgakomponendi tõusu arvelt. Haigus-, sünnitus- ja hambaravihüvitiste kasvu prognoosiks on keskmiselt 7,6%. Jätkuvalt on planeeritud arstiabi rahastamise kasv kogu nelja aasta vältel.   Kõige suuremat rahastamise tõusu planeeritakse hooldusravi rahastuses ning seda eelkõige teenuse kättesaadavuse parandamiseks. Eelarvet planeeritakse suurendada vastavalt 10,5% 2014 ja 14,2% 2015. aastal. Selle hulka on arvestatud statsionaarse hooldusravi ja koduõenduse mahu suurenemine.   Haigekassa nõukogu kinnitas ka sotsiaalministri määruse nr 9 muudatuse, mis võimaldab meditsiinitöötajate palgatõusu. Määruse muudatusega lisatakse kõikidesse voodipäeva piirhindadesse tööaja komponent arstile 4 minutit, õele 17 minutit. Lisaks suurendati tööaja komponenti ka õe ja ämmaemanda esmase vastuvõtu teenuses 5 minuti võrra. Taavi Rõivase sõnul on tegu vastutulekuga arstide ja õdede ettepanekutele ning uus määrus on kollektiivleppega täpses kooskõlas.   Lisaks anti nõukogule ülevaade haigekassa tervisehoiuteenuste kvaliteedi arengu toetamisele ning tervise edendamisele suunatud tegevustest.     Kaili Kupits
Eesti Haigekassa
kommunikatsiooni peaspetsialist
620 8419