Eesti Haigekassa kvaliteeditegevused 2016 aastal

Kvaliteedisüsteemi arendamine on Eesti tervishoiusüsteemi ja ravikindlustuse olulisemaid prioriteete, mille rakendamisest võidavad patsiendid, tervishoiuteenuse osutajad ja ühiskond tervikuna. Haigekassa peab väga oluliseks tervikliku kvaliteedisüsteemi loomist ja rakendamist Eesti tervishoius, mis tähtsustab nii raviprotsessi tegevuste standardiseerimist kui ka ravi(protsessi) tulemuste mõõtmist ja terviklikku hindamist. 

Loe lähemalt:

Kord poolaastas anname ülevaate haigekassa kvaliteeditegevustest. Äsja avaldasime kokkuvõtte 2016 II poolaasta kvaliteeditegevustestkokkuvõttes on toodud põhjalikum ülevaade ravikvaliteedi arendustegevustest, milleks on ravistandardite loomine ja rakendamine, mõõdikute välja töötamine ja rakendamine ning kliiniliste auditite läbiviimine. Ülejäänud haigekassa tegevuses kvaliteediaspekte sisaldavad tegevused on esitatud kokkuvõttes ülevaatlikumalt. 

Käesoleva aasta olulisim põhieesmärk on haigekassa kvaliteedi arengukava koostamine, mis seab paika tulevikutegevuste suunad ja põhimõtted haigekassa poolt juhitavateks kvaliteeditegevusteks.