Eesti Haigekassa kuulutas välja lepingupartnerite valiku laste hambaravis ja ortodontias

Täna, 30. märtsil, kuulutas Eesti Haigekassa välja laste hambaravi ja ortodontia teenusepakkujate valikukonkursi ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks perioodiks 2015-2019.a.

Käesoleva aasta 1. juulist algaval valikupartnerite lepinguperioodil on haigekassa rahastatava laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetus) aastane maht ligikaudu 334 tuhat ravijuhtu ning laste ortodontia maht ligikaudu 46 tuhat ravijuhtu.

Sõlmitava lepingu perioodiks on 01.07.2015– 30.06.2019. a. Valikukonkursile taotluste esitamise lõpptähtaeg on 15. aprill. Laekunud pakkumusi hinnatakse haigekassa nõukogu kinnitatud kriteeriumite alusel.

Konkursil osalemise tingimused on toodud aadressil: https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-lepingud/lepingupartnerite-valik

Haigekassa rahastatava laste hambaravi ja ortodontia teenuste maht 2015. aastaks kokku on ligikaudu 396 tuhat ravijuhtu, mis jääb võrreldes 2014. aastaga samale tasemele.  

Täiendavate teenuseosutajatega lepingute sõlmimine hambaravis ja ortodontias on teenuse kättesaadavuse tagamiseks oluline. Hambaravis on haigekassa prioriteediks laste hambahaiguste ennetuse ja ravi teenuste hõlmatuse suurendamine kõigis earühmades kõigis maakondades.

Teenuse rahastamine jaguneb haiglavõrgu arengukava haiglate ja valikupartnerite vahel.  Valikupartnerite osa hambaraviteenuste osas on olnud ligikaudu 86% ja ortodontiateenuste osas  ligikaudu 89%.

Konkursil osalemise tingimusi selgitatakse taotlejatele ka haigekassa poolt korraldavatel infopäevadel:   Eesti haigekassa Harju osakonna infopäev: 07.aprill 2015  kell 9.00 Haigekassa Harju osakonnas (Lastekodu 48, Tallinn) 07. aprill 2015  kell 15.00 Haigekassa Harju osakonnas (Lastekodu 48, Tallinn)
Eesti Haigekassa Pärnu osakonna infopäev: 06. aprill 2015  kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis (Akadeemia tn. 2, Pärnu).
Eesti Haigekassa Tartu osakonna infopäev: 06.aprill 2015 kell 14.00. Tartus, Puusepa 1a 0-korruse saalis
Eesti Haigekassa Viru osakonna infopäevad: 06.aprill 2015 kell 14.00-15.30. AS Rakvere Haigla nõupidamiste saal (Lõuna põik 1, Rakvere)  07. aprill 2015 kell 14.00-15.30 SA Ida-Viru Keskhaigla Kohtla-Järve Polikliiniku V korruse nõupidamiste saal  (Ravi 10D, Kohtla-Järve)