Eesti Haigekassa kohtus arengukoostöö raames Moldova ravikindlustuse organisatsiooniga

Haigekassa sõlmis Moldova ravikindlustusorganisatsiooniga (CNAM) mullu kolmanda arengukoostöö leppe, mille raames kohtusid haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross, Moldova haigekassa juht Dumitru Parfentiev ja mõlema ravikindlustuse rahvusvaheliste suhete spetsialistid 27.-28. juulil Moldovas.

Haigekassa tutvustas juhtkomitee kohtumisel Eesti ravikindlustuse arenguid esmatasandil, sealjuures e-konsultatsiooni rakendumist, perearsti kvaliteedisüsteemi arengut ning tervisekeskuste reformi. Lisaks räägiti uutest ravimitest ja teenustest, mida haigekassa hüvitab, ning 1. juulist rakendunud hambaravihüvitisest. Haigekassa ettekanne on tutvumiseks kättesaadav siin. Moldova haigekassa andis ülevaate viimase pooleteise aasta arengutest riigi tervishoius ning muudatustest, mida on tehtud Eesti ja Moldova koostöö õppevisiitide tulemusel.

Näiteks 2016. aastal külastasid Moldova ravimispetsialistid haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete talitust ning said ülevaate soodusravimite hinnakokkulepetest, hüvitamise põhimõtetest ning piirhindade rakendamisest. Tänaseks on Moldovas rakendunud uus piirhindade süsteem, mis on välja töötatud Eesti näitel. Lisaks toimus möödunud aastal Moldovas esmakordselt toimeainepõhiste ravimite kampaania, mis on kujundatud Eestis alates 2011. aastast läbi viidud “Toimib!” kampaania eeskujul.

Käesoleva arengukoostöö projekti raames on Eestis toimunud kaks õppevisiiti, kus Moldova kolleegid tutvusid haigekassa strateegilise ostmise põhimõtete ja hinnakujunduse metoodikaga ning tervishoiuteenuste loetelu uuendamisega. Juhtkomiteel lepiti kokku järgmise kolme Eestis toimuva õppevisiidi teemad, mis toimuvad 2017. ja 2018. aasta jooksul. Järgmisteks prioriteetideks on IT-arendused, kvaliteedi- ja tervishoiusüsteemi arendamine ning partnerihaldus. Edaspidi keskendutakse nii WHO kui Moldova osapoolte soovitusel ka esmatasandi arendamise teemadele. Järgmine juhtkomitee kohtumine toimub projekti lõpus 2018. aasta juunis Eestis.

Mõlema ravikindlustuse esindajad kohtusid täiendavalt Moldova peaministri büroo juhi Dr Mircea Buga ning Maailma Terviseorganisatsiooni Moldova juhi Haris Hajrulahoviciga. Kohtumise raames külastati ka ida regiooni Orhei rajooni riiklikku haiglat.

Haigekassa ja CNAMi koostöö algas juba 2011. aastal ning selle aja jooksul on sõlmitud kolm arengukoostöö lepet ning toimunud üle kümne spetsialistidele ja keskastme juhtidele suunatud õppevisiidi. Koostöö võimaldab Eestil toetada Moldova ravikindlustuse arengut, kuid rahvusvahelisel tasandil kogemuste vahetamine on kasvava prioriteetsusega ka Eesti ravikindlustuse jaoks. Käesolev koostööleping kestab 2018. aastani, projekti rahastab välisministeerium.

EAK Arengukoostöö