Eesti Haigekassa ja Maailmapank kutsuvad Eesti tervishoiu tulevikku vaatama

Täna ja homme, 25. -26. oktoobril toimub Tallinnas haigekassa ja Maailmapanga konverents “Towards Integrated Healthcare”. Konverentsil tulevad esmatutvustusele olulised Eesti tervishoiusüsteemi käsitlevad analüüsid Maailmapangalt ning Maailma Terviseorganisatsioonilt, tervishoiusüsteemide reformimise rahvusvahelist kogemust tutvustab Euroopa Komisjoni ekspert. Hetkeolukorra ning tulevikuvisiooni üle arutavad Sotsiaalministeeriumi, perearstide ning Eesti Haigekassa esindajad.

Konverentsi esimene päev tutvustab Maailmpanga, haigekassa ja Eesti perearstidega koostöös läbi viidud pilootprojekti tulemusi, millele tuginedes asutakse järgmisel aastal arendama perearstide poolt pakutavaid teenuseid. Projekti raames said perearstid proovida ravi juhtimist riskipatsientidega ehk patsientidega, kellel on mitmeid kroonilisi haiguseid. Projektis osales 11 perearstikeskust ning 466 patsienti. Lisaks tutvustab Euroopa Komisjoni esindaja Dr. Loukianos Gatzoulis erinevates riikides läbi viidud tervishoiusüsteemide reforme. Ettekande teeb Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse.

Teine päev räägib sellest, kuidas tulevikus hakatakse Eestis tasuma tervishoiuteenuste eest. Tuginedes läbiviidud põhjalikule analüüsile, annavad Maailmapanga eksperdid soovitusi, milliseid tasustamismeetodeid ja -mudeleid oleks otstarbekas Eesti süsteemis kasutusele võtta. Haigekassa esindajad räägivad strateegilise ostmise plaanidest lähitulevikus. Päeva teises pooles tutvustab Maailma Terviseorganisatsioon värsket raportit Eesti elanikkonna kulutustest tervishoiule ning tervisekaitse ulatusest.

Täpne ajakava on siin.

Ettekannetest teeb ülekande ERR portaal.

Lisainfo

Liis Hinsberg

Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht

6208459