Eesti Geenivaramu ja Eesti Haigekassa teevad koostööd

28.10.2013 allkirjastasid Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu ja Eesti Haigekassa lepingu, mille eesmärgiks on Geenivaramu rikastamine ravikindlustuse andmekogu andmetega. See omakorda aitab kaasa Geenivaramule seadusega pandud kohustuste paremale ning terviklikumale täitmisele.

Lepinguga saab tutvuda pdf versioonis.