Eelmisel aastal kasutas tervishoiuteenuseid üle miljoni inimese

2019. aastal tasus haigekassa tervishoiukulude eest üle 1,4 miljardi euro, millest enam kui miljard eurot läks 1,15 miljoni inimese tervishoiuteenuste kulude katteks.

Haigekassa juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul läks mullu üle poole tervishoiule suunatud vahenditest eriarstiabi teenustele, mida kasutas 778 200 inimest. Nende inimeste ravi eest tasus haigekassa üle 752 miljoni euro. Kokku tegid eriarstid ligi neli miljonit vastuvõttu ja  144 400 operatsiooni. “Tänavu plaanime eriarstiabisse suunata 812 miljoni eurot ja rahastada uusi teenuseid 7 miljoni euro eest,“ lisas Banhard.

Eelmisel aastal suunas haigekassa ravijärjekordade lühendamisse 43 miljonit eurot ja sama palju vahendeid lisati ka teenuste hindades tervishoiutöötajate palgatõusuks. „2019. aastal oli prioriteediks suurendada lastearstide, kõrva-nina-kurguarstide, silmaarstide ja lastepsühhiaatrite vastuvõtte. Suuremas mahus rahastasime ka vähiravi ja hematoloogia, psühhiaatria, kardioloogia ja neuroloogia erialasid,“ ütles Banhard. Sellel aastal plaanib haigekassa parandada ravi kättesaadavust psühhiaatria ja onkoloogia erialal. Samuti lisas haigekassa aprilli alguses teenuste hindadesse arstide palgatõusu katteks 46 miljonit eurot.

Möödunud aastal sai perearstiabi üle miljoni inimese, kelle ravi eest tasus haigekassa 144 miljonit eurot. Perearstid ja -õed tegid ligi seitse miljonit vastuvõttu. Sellel aastal rahastab haigekassa perearstiabi enam kui 163 miljoni euro eest, mida on 17 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. „Seejuures suurendasime perearstide rahastust 2,9 miljoni euroga väljaspool Tallinna ja Tartut, et tagada arstiabi parem kättesaadavus maapiirkondades,“ lisas Banhard.

Hoolimata tervishoiukulude pidevast kasvust on haigekassa suutnud oma eelarvet hoida positiivsena. „2020. aastasse läksime positiivse finantstulemiga ja haigekassa reservidesse lisandus 38,5 miljonit eurot. Heal ajal oleme targalt varunud ravikindlustuse raha halvemateks aegadeks ning käesolev aasta seda juba näitab. Haigekassa reservide olemasolu on väga suureks abiks praeguses eriolukorras, et maksulaekumise vähenemisel suunata rohkem vahendeid arstiabisse ning hüvitada haigus- ja hoolduslehti,“ kinnitas Banhard.