Arvamuslugu: Hambaravihüvitis võimaldab ennetada suuremaid hambakahjustusi ja parandab Eesti inimeste suutervist

Katrin Romanenkov, Tervishoiu-ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Arvamuslugu ilmus esmakordselt Õhtulehes  

Alates 1. juulist hüvitab Eesti Haigekassa täiskasvanud ravikindlustatud inimestele esmavajalikku hambaravi. Täiskasvanute hambaravi osaline hüvitamine on seega nüüd ravikindlustuse tavapärane osa, nii nagu seda on eriarstivisiit või operatsioon. See on oluline muudatus, mille eesmärk on võimaldada inimestel vähemalt kord aastas käia hambaarsti juures, tervist kontrollida ning vajadusel teha parandused, mis ennetavad suuremate probleemide teket. Uue teenuse käivitamise esimese nädala lõpuks on haigekassaga täiskasvanute hambaravilepingu sõlminud sadakond hambaravikabinetti üle Eesti ning hüvitist on saanud ligikaudu 2400 inimest.

Nii nagu iga teise ravikindlustuse hüvitatava teenuse puhul, tekib õigus saada hüvitist siis, kui inimene külastab haigekassaga lepingu sõlminud hambaarsti ning saab seal hambaraviteenuseid.

Koostöös hambaravi eriala esindajatega on täiskasvanute hambaraviks lisatud haigekassa hüvitatavate teenuste loetellu esmavajalikud teenused, mis on vajalikud hammaste kontrolliks ning raviks. Oluline on see, et inimene külastab regulaarselt igal aastal hambaarsti, siis on tõenäoliselt võimalik ka väiksemate kulutustega tagada hea suutervis, mis ühtlasi tagab ka parema tervise inimesele tervikuna. See on olnud uue hüvitise välja töötamise peamine eesmärk – motiveerida inimesi külastama regulaarselt hambaarsti ning seeläbi toetada tervislikumat elu. Peame liikuma sümptomite ehk juba tekkinud „aukude“ ja „valutava hamba“ ravimise asemel rohkem „aukude“ ja tervisemurede ennetamise poole. Hetkel kehtima hakanud hüvitise puhul katab ravikindlustus osaliselt teatud hulga teenuseid, ent on tõenäoline, et ravikindlustuse eelarvevõimaluste kasvades avarduvad ka täiskasvanute hambaravivõimalused – olgu see siis kas suurema hüvitise või suurema hulga teenuste näol.

Meie tänasel süsteemil ehk mitterahalisel hüvitamisel on patsiendi jaoks mitmed olulised eelised. Esmalt – selline lahendus on eelkõige mugavam patsiendile – ei ole vajadust ise kogu teenuse eest täismahus tasuda ning seejärel esitada taotlus haigekassale osaliseks hüvitamiseks ning oodata raha tagasimakset. Hüvitise arvutamine toimub hambaarsti arvutiprogrammis automaatselt ning inimene saab juba kohapeal vähem raha maksta. Samuti võimaldab haigekassa lepingute kaudu osutatav teenus tagada meie kindlustatutele ühtlase hinnataseme ning sarnased teenused kogu Eestis. See on solidaarse ravikindlustuse üks põhiprintsiipe – kõigile kindlustatud inimestele on vajaminevad kvaliteetsed teenused võrdselt tagatud. Teistsuguse korralduse ehk rahalise hüvitise puhul ükskõik millise teenuseosutaja juures võib sama raha eest üks patsient saada vaid vastuvõtu, ent teine näiteks nii vastuvõtu kui mingis ulatuses ka ravi – sõltuvalt hambaravikabineti hinnakirjast.

Haigekassa hinnakujundus lähtub reaalsest ravipraktikast ja raviasutuste kuludest

Oluline on teada, et haigekassa teenuste hinnad on kujundatud põhimõttel, et nad kataksid kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalikud kulud. Vajalike kulude hulka kuuluvad nii otseselt raviks vajalikud vahendid – näiteks tarvikud, ravimid, täidised, kui ka arsti ja õe töötasu, ruumide rent ja sisseseade. Viimastel kuudel on avalikku diskussiooni tekitanud küsimus, kas haigekassa poolt hambaraviteenustele kehtestatud hinnad on sellisel tasemel, mis võimaldaks osutada kvaliteetseid teenuseid ning kas teenuste loetelu sisaldab kõiki patsiendi raviks vajalikke komponente. Kindlasti pöörame argumenteeritud tagasisidele olulist tähelepanu ja jälgime sel aastal, kuidas võimaldab hinnakiri teenuseid osutada. Analüüs juba käib, et vajadusel teha hinnakirjas korrektuure.

Tegemist ei ole ajutise või ühekordse panusega tervishoiuteenuste arendamisse, vaid pikaajalise eesmärgiga arendada välja inimeste jaoks hädavajalik hüvitis.

Kuidas kujunevad teenuste kirjeldused ja hinnad? Haigekassa hinnakiri lähtub sisendist, mille annab arstidest koosnev valdkondlik erialaselts, kes ütleb, kuidas tegelik ravipraktika välja näeb ja millised vahendid ja tegevused peavad olema teenuste hindadesse arvestatud. Lõpptulemus sõltub sellest, kui põhjalikult on kogu tegevus kirjeldatud. Kui kirjeldus pole olnud piisav, siis hinnakujunduses seda ei ole võimalik arvestada. Küll aga on võimalik hindades alati korrektuure teha kui selgub, et see on vajalik.  

Kui teenuse kirjeldus on valmis, saame infot raviasutustelt, kes ütlevad, millised on nende teenuste osutamisega seotud kulud. Koostatud teenuste kirjelduste ning saadud kulude info põhjal kujuneb teenuste loetelu ja maksumused.

Seega lähtume hinnakujunduses eelkõige sellest, kuidas hambaarstid raviprotsessi kirjeldavad ning milliseid  materjale ühe visiidi raames kasutatakse. Uute teenuste kirjeldamise järel jälgime järgneval aastal hambaravi teenuste kasutust ja rakendumist, et analüüsida, kas teenused on piisava põhjalikkusega kirjeldatud ning kas hinnad katavad tegelikke kulusid. Kui selgub, et midagi vajab korrigeerimist, siis tehakse hinnakirjas või teenuste sisus parandused. Teenuste loetelu uuendatakse üldjuhul kord aastas ning kõikidel erialaseltsidel on võimalik taotleda loetelu muutmist. Oluline on ka tagasiside teenuseosutajatelt – kui hambaarstid näevad, et materjale on kirjeldatud hindades liiga vähe või liiga palju, tuleks sellest kindlasti haigekassat teavitada.

Patsiendile osutatavate teenuste kvaliteedi eest vastutab alati teenuse osutaja. Nagu juba eelpool öeldud, siis haigekassa teenuste loetelu ja hinnakirja koostamisel lähtutakse sellest, millised on kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalikud tegevused ja kulud. Seega eeldame, et teenuste loetelu koostamisel on tegevused, tarvikud ja kogused kirjeldatud selliselt, et nad võimaldavad kvaliteetse teenuse osutamist. Kui siiski selgub, et teenuste sisulisi kirjeldusi on vaja täiendada, siis seda tuleb kindlasti teha.

Koostöös saame ennetada rahva terviseprobleeme

Hüvitise kehtima hakkamise esimesel nädalal on haigekassaga lepingu sõlminud viiendik Eesti hambaarstidest. Käesoleva nädala lõpuks on partnerid olemas kõigis Eesti maakondades. On täiesti arusaadav, et uue üle-riigilise hüvitise rakendumine on aeganõudev ja selgitustööd vajav protsess. Haigekassas oleme omalt poolt tänulikud nii inimeste kui hambaarstide tagasiside eest, et koostöös tagada hüvitise sujuv käivitumine ja arendamine. Tasuta hambaravi on tagatud kuni 19. aastastele just selle eesmärgiga, et alustada täiskasvanuelu võimalikult tervete hammastega. Nüüd, alates sellest aastast saavad ka täiskasvanud jätkata seda harjunud teed ning vähemalt korra aastas külastada hambaarsti. Rahvusvahelised tervishoiueksperdid ja -uuringud rõhutavad aina rohkem ennetuse ning ennetavate teenuste tähtsust rahva tervise kaitseks. Hambaravihüvitis on kahtlemata üks oluline samm selles suunas, et hoida meie inimeste tervist.