Aprillist tõusevad tervishoiutöötajate palgad

Valitsus kiitis heaks uue haigekassa rahastatavate teenuste loetelu, millega tõusevad alates 1. aprillist tervishoiutöötajate palgad vastavalt kollektiivleppes kokku lepitule. Samuti lisanduvad uued haigekassa rahastatavad teenused ja ravimid, millega laienevad ravivõimalused mitmete haiguste raviks.

„Tervishoiutöötajad on meie tervishoiu hinnalisim ressurss. COVID-19 haiguse levik on praeguseks küll tasapisi taandumas, kuid Venemaa sõjalise agressiooni tõttu Ukrainast Eestisse jõudnud sõjapõgenikele kogu vajaliku abi tagamine tähendab meie tervishoiusüsteemile uusi väljakutseid,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Valitsuse tänase otsusega saame anda meie tervishoiutöötajatele kindluse, et palgatõus tuleb varem kokku lepitud mahus. Alates aprillist tõusevad arstide, eriarstide, õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide palgad 8 protsenti, kiirabi ja erakorralise meditsiini tehnikutel 7,5 protsenti, hooldustöötajatel 9 protsenti ja kliinilistel psühholoogidel 10 protsenti.“

Vastavalt Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kiirabi Liidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel 28. aprillil 2021. aastal sõlmitud kollektiivlepingule suurendatakse alates 1. aprillist tervishoiutöötajate palgakomponenti kõigis haigekassa rahastatavate teenuste hindades.

Tervishoiutöötaja palga osa teenuse hinnas on edaspidi arsti puhul 14,90 eurot tunnis (seni 13,85 eurot), eriarstidel 16,20 eurot tunnis (seni 15,00 eurot), õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide puhul 9,05 eurot tunnis (seni 8,40 eurot), kiirabitehnikute puhul 7,60 eurot tunnis (seni 7,07 eurot), erakorralise meditsiini tehnikute puhul 8,05 eurot tunnis (seni 7,49 eurot), kliiniliste psühholoogide puhul 11,50 eurot tunnis (seni 10,50 eurot) ja hooldustöötajate puhul 5,70 eurot tunnis (seni 5,25 eurot).

Lisaks tervishoiutöötajate palgatõusule hakkab haigekassa rahastama ka mitmeid uusi teenuseid ja ravimeid või laienevad juba praegu rahastatud ravimite kasutamise tingimused. Lisanduvate teenuste ja ravimitega paranevad ravivõimalused mitmete haiguste, näiteks müeloomi, reumatoidartriidi ja psoriaasi, aga ka vähi raviks. Samuti lisanduvad uued võimalused taastusravis.

Hambaravis uuendatakse hambatäidiste hindasid ja uue teenusena lisandub hambaarsti videovastuvõtt haiglaravi tingimustes (hoolekandeasutuses oleva lamava inimese hambaravivajaduse eelhindamiseks) ning ortodontidele ja hambaarstidele luuakse omavahelise e-konsultatsiooni võimalus.

Kopsuvähi sõeluuringu juhtprojekti elluviimiseks lisandub uue teenusena madaladoosiline kompuutertomograafia uuring. Pikendatakse ka ämmaemandate koduvisiitide tegemise perioodi. Kui seni rahastati määruse alusel koduvisiite vaid sünnituse järel, siis muudatus võimaldab edaspidi rahastada ämmaemandate koduvisiite kuni lapse 1-aastaseks saamiseni.

Tervishoiuteenuste loetelu muudatuste kogumõju Eesti Haigekassa eelarvele on 51,19 miljonit eurot, millest tervishoiutöötajate palgatõus moodustab 35,9 miljonit eurot.