Anna meile tagasisidet oma kaugvastuvõtu kohta

Riigis kehtestatud eriolukorraga seoses on haigekassa andnud tervishoiuteenuse osutajatele võimaluse jätkata plaaniliste ambulatoorsete teenuste osutamist kaugvastuvõtu vormis. See tähendab, et vastuvõtt toimub patsiendi ja tervishoiutöötaja vahel distantsilt, sidevahendit kasutades.

Kaugvastuvõtt on sisu poolest võrdne tavavastuvõtuga ja seda osutatakse vaid eeldusel, et teenuse kvaliteet ei halvene.

Kaugvastuvõtu läbiviimiseks kasutatakse telefoni-, video või veebivestluse võimalusi.

Kaugvastuvõtt toimub vaid juhul, kui patsient annab selleks oma suulise nõusoleku, mis dokumenteeritakse teenuseosutaja poolt ning kajastub seejärel patsiendi digiloos.

Haigekassa juhib tähelepanu sellele, et administratiivsed tegevused nagu näiteks aja tühistamine või visiidi edasi lükkamine, ei ole samaväärsed kaugvastuvõtuga ega kuulu haigekassa poolt tasumisele.