Andmevahetus Eesti Haigekassa ja Maksu-ja Tolliameti vahel on taastatud.

Andmevahetus Eesti Haigekassa ja Maksu-ja Tolliameti vahel on taastatud. Haigekassa alustab 2016. aastal alanud töövõimetuslehtede menetlemisega ning järgmisest nädalast töövõimetushüvitiste väljamaksmisega.   Selle aasta alguses oli ajutine tõrge x-tee vahendusel haigekassale 2015. aasta tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonidelt (TSD) andmete edastamisega. Tõrge oli seotud sellega, et 2014.a aasta andmete alusel hakkas Maksu- ja Tolliamet haigekassale edastama andmeid eelmisel aastal uuendatud TSD deklaratsioonidelt ning x-tee teenuses ilmnesid deklaratsiooni uuendamisest tingitud vead. Maksu- ja Tolliamet on tõrke täpsed põhjused välja selgitanud ja teenus on taastatud.Andmevahetuse tõrge ei mõjutanud 2015. aastal alanud töövõimetuslehtede alusel hüvitise maksmist.   Inimesed saavad hüvitise kätte enne maksete tähtaja saabumist. On mõistetav, et seoses elektroonilise töövõimetuslehe kasutusele võtuga on väljamakseid tehtud eelmisel aastal kiiresti  ning seetõttu on inimestel ootus hüvitise kiireks laekumiseks. Palume vabandust tekkinud ebamugavuste pärast.