Alates juulist tuleb töötaja ravikindlustuse saamiseks ja lõpetamiseks esitada andmed maksu- ja tolliameti töötamise registrisse

Maksu- ja tolliameti, haigekassa ja töötukassa kinnitusel vähendab alates 1. juulist rakenduv töötamise register tööandjate halduskoormust. Töötamine tuleb juulist registreerida vaid e-maksuametis ning ära jääb dubleeriv tegevus andmete esitamisel, kogumisel ja töötlemisel.

Kui seni pidi tööandja esitama andmed töötaja kohta haigekassasse seitsme päeva jooksul, siis 1. juulist peab töötamine olema registreeritud enne inimese faktilist tööle asumist. Haigekassasse alates juulist enam töötaja andmeid esitama ei pea ning haigekassa senised andmed kantakse automaatselt uude registrisse üle.

Haigekassa klienditeeninduse osakonna juhataja Lii Pärg kinnitab, et 1. juulist ravikindlustuse saamise põhimõtted ei muutu. „Muutub see, et töötajate ravikindlustuse alustamise ja lõpetamise andmeid ei pea tööandjad enam eraldi esitama, need jõuavad haigekassa süsteemi töötamise registrist,“ kirjeldas Pärg. „Kui varem esines juhtumeid, et tööandjad unustasid töötaja kindlustuse alustamiseks või lõpetamiseks haigekassale andmed esitamata, siis uue registri oodatav efekt oleks õigeaegsed ja täpsemad töötajate ravikindlustusandmed.“

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhi Rivo Reitmanni sõnul tuleb sõltumata lepingutüübist registreerida kõik töötamised, mille puhul tekib Eestis maksukohustus. Lisaks tuleb registreerida vabatahtlik töötamine äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures. „Muudatuste tulemusel pole tööandjal võimalik enam öelda, et töötaja on esimesest päeva tööl. See peaks vähendama oluliselt ümbrikupalga maksmist ja tagama seeläbi võrdsema konkurentsikeskkonna. Lisaks paraneb töötajate kindlustunne, et tema palgalt on maksud tasutud ning sellest tulenevalt õigus sotsiaalsetele tagatistele,“ selgitas Reitmann.

Töötukassa juhatuse liige Erik Aas märkis, et kui praegu saab töötukassa iseteenindusportaali kaudu esitada e-avaldusi näiteks töötuna arvele võtmiseks, töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise taotlemiseks, siis töötamise registrisse jõudvad andmed aitavad liikuda taotluste paberivaba menetlemiseni. „See tähendab, et otsuse töötushüvitiste maksmise kohta saab edaspidi reeglina teha üksnes elektrooniliste andmete põhjal, ilma, et oleks vaja tööandjatelt täiendavaid dokumente taotleda,“ rääkis Aas.

Töötamise registris sisalduvad andmed on edaspidi aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste nagu ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. Registrit hakkavad kasutama maksu- ja tolliamet, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon, haigekassa, politsei- ja piirivalveamet.

Pressikonverentsi materjalid

Töötamise registri alaleht ning korduvad küsimused