Alates 1.juulist muutuvad soodusravimite loetelu ja piirhinnad

5. juunil 2016. a allkirjastas tervise- ja tööminister Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrused, mis jõustuvad alates 1. juulist 2016. a.

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 100%:

 • toimeainet apomorfiin sisaldava ravimpreparaadiga APO-GO süstelahus pen-süstlis 10mg/ml 3ml N5, ravimi väljakirjutamise õigus neuroloogil konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel Parkinsoni tõve (G20) raviks patsientidele, kellel esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III skoor off-perioodis on >40 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast) ning ravivastus apomorfiinile on hea (MDS-UPDRS III skoor paraneb >40%);
 • toimeainet asitromütsiin sisaldavate ravimitega nimetustega SUMAMED, SUMAMED FORTE, AZITHROMYCIN SANDOZ, AZITHROMYCIN KRKA, AZITHROMYCIN ACTAVIS, AZITROX, ZITRAVAL, ravimi esmase väljakirjutamise õigusega pulmonoloogil ja pediaatril tsüstilise fibroosi (E84) korral;
 • toimeainet bosutiniib sisaldavate ravimpreparaatidega BOSULIF õhukese polümeerikattega tablett 100mg N28 ja BOSULIF õhukese polümeerikattega tablett 500mg N28, ravimi väljakirjutamise õigusega hematoloogil konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise)  otsuse alusel kroonilise müeloidse leukeemia raviks (C92.1) patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a;
 • toimeainet treprostiniil sisaldavate ravimitega REMODULIN infusioonilahus 1mg/ml 20ml N1, REMODULIN infusioonilahus 2,5mg/ml 20ml N1 ja REMODULIN infusioonilahus 5mg/ml 20ml N1 mille väljakirjutamise tingimused 100% soodusmääraga on järgmised: ravimi väljakirjutamise õigus pulmonoloogil, kardioloogil ja pediaatril NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud (I27.0).

Täiendatakse ravimite loetelu soodustusega 75%:

toimeainet naloksegool sisaldava ravimpreparaadiga MOVENTIG õhukese polümeerikattega tablett 25mg N28, ravimi väljakirjutamise õigusega kroonilise opioid-indutseeritud kõhukinnisuse (K59.0) raviks patsiendile, kes kasutab igapäevaselt tugevatoimelist opioidi (morfiin, oksükodoon, fentanüül) ning kes ei ole vähemalt 2 kuu möödumisel opioidravi alustamisest saavutanud lahtistite abil piisavat raviefekti;

toimeainet tsüklosporiin sisaldavate ravimitega SANDIMMUN NEORAL, EQUORAL, ravimi väljakirjutamise õigusega kroonilise urtikaaria (L50.1-L50.5, L50.8-50.9) raviks.

Lisaks täiendatakse:

toimeaineid sildenafiil, bosentaan, ambrisentaan või iloprost sisaldavate ravimite REVATIO, BOSENTAN NORAMEDA 62,5MG, BOSENTAN NORAMEDA 125MG, VOLIBRIS, VENTAVIS väljakirjutamise tingimusi pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni vormide osas järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks;

toimeainet fentanüül sisaldavate, põse limaskestalt imenduvate ravimite LUNALDIN, EFFENTORA, BREAKYL väljakirjutajate ringi l100% soodusmäära korral valuravi lisapädevusega koduse toetusravi arstiga.

Uued geneerilised ravimid, milliste toimeainetega ravimid on ka eelnevalt olnud soodusravimite loetellu kantud:

Soodustuse protsendiga 75 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

 • asatiopriin (immuunhaiguste ravim);
 • metoprolool (kõrgvererõhutõve, südamepuudulikkuse ja südame rütmihäirete ravim).

Soodustuse protsendiga 100 lisatakse ravimite loetellu järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimpreparaate:

 • aripiprasool (psühhoosivastane ravim);
 • glargiin-insuliin (diabeediravim);
 • gosereliin (eesnäärme pahaloomulise kasvaja ravim);
 • kapetsitabiin (soole pahaloomulise kasvaja ravim);
 • lispro-insuliin (diabeediravim);
 • takroliimus (äratõukereaktsiooni ravim siirdamisjärgsete seisundite korral).

Moodustatakse esmakordselt piirhinnagrupp ja arvutatakse piirhinnad järgmisi toimeaineid sisaldavate ravimite gruppides:

- asatiopriin; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ATSIMUTIN õhukese polümeerikattega tablett 50mg N100;

- gosereliin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RESELIGO implantaat süstlis 3,6mg N1 ja RESELIGO implantaat süstlis 10,8mg N1;

- kapetsitabiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CAPECITABINE NORAMEDA õhukese polümeerikattega tablett 150mg N60, CAPECITABINE NORAMEDA õhukese polümeerikattega tablett 500mg N120 CAPECITABINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 150mg N60, CAPECITABINE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 500mg N120 ja CAPECITABINE ZENTIVA 500 MG õhukese polümeerikattega tablett 500mg N120.

Hinnamuutusest või uute ravimite lisandumisest tulenevalt on arvutatud uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides:

- amoksitsilliin (tablett); ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMOXICILLIN-RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett 500mg N20, AMOXICILLIN-RATIOPHARM õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N20, OSPAMOX õhukese polümeerikattega tablett 500mg N20 ja OSPAMOX õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N20;

- amoksitsilliin (suukaudne suspensioon) – ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AMOXICILLIN-RATIOPHARM TS suspensioonigraanulid 50mg/ml 100ml N1;

- aripiprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ZYKALOR tablett 10mg N30 ja ZYKALOR tablett 15mg N30; LEMILVO suus dispergeeruv tablett 15mg N28, ABILIFY tablett 15mg N28, ARIPIPRAZOLE TEVA tablett 15mg N28 ja ARIPIPRAZOLE ZENTIVA tablett 15mg N28;

- atorvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30,  ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30 TULIP 20 MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja TULIP 20 MG õhukese polümeerikattega tablett 20mg N90;

- bikalutamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BICALUTAMIDE-TEVA õhukese polümeerikattega tablett 50mg N28 ja BICALUTAMIDE-TEVA õhukese polümeerikattega tablett 150mg N28;

- enalapriil+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CO-RENITEC tablett 20mg+12,5mg N28 ja RENITEC PLUS tablett 20mg+6mg N28;

- furosemiid; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FUROSEMID NYCOMED 40 MG tablett 40mg N100;

- imatiniib; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMATINIB TEVA õhukese polümeerikattega tablett 100mg N120, GLIPOX kõvakapsel 100mg N120 ja GLIPOX kõvakapsel 400mg N30;

- kandesartaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CANTAR tablett 16mg N28, CANTAR tablett 32mg N28, PRESCANDEN tablett 16mg N30 ja PRESCANDEN tablett 32mg N30.

- kandesartaan+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PRESCANDEN HCT 16MG/12,5MG tablett 16mg+12,5mg N28 ja CANOCOMBI tablett 16mg+12,5mg N30;

- metoprolool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BLOXAZOC 50 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 50mg N30 ja BLOXAZOC 100 toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100mg N30;

- mometasoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NASOMETIN ninasprei 50mcg/annus 140 annust ja BRESO ninasprei 50mcg/annus 140 annust;

- omeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OMEPRAZOLE-RATIOPHARM kapsel 20mg N30, OMEP 20 MG gastroresistentne kõvakapsel 20mg N30 ja OMEP 40 MG gastroresistentne kõvakapsel 40mg N56;

- rasagiliin; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RALAGO tablett 1mg N30;

- telmisartaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TELMISARTAN SANDOZ 40 MG tablett 40mg N28 TELMISARTAN SANDOZ 80 MG N28, TELMISARTAN-RATIOPHARM 80 MG tablett 80mg N28 ja TOLURA tablett 40mg N56;

- telmisartaan+hüdroklorotiasiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ kaetud tablett 80mg+12,5mg N28 ja TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ kaetud tablett 80mg+25mg N28, TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA tablett 80mg+12,5mg N28, TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA tablett 80mg+25mg N28, TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BILLEV tablett 80mg+12,5mg N30 ja TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BILLEV tablett 80mg+25mg N30;

- terbinafiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TERBINAFINE SANDOZ 250 MG tablett 250mg N30 ja TERBINAFIN ACTAVIS (First Pharma OÜ) tablett 250mg N28.

Anname teada, et toimeaineid glargiin-insuliin ja salmeterool+flutikasoon sisaldavate ravimite piirhindade langetamine lükatakse edasi kuni 1. oktoobrini 2016. a, võimaldamaks patsientide juhendamist uue manustamisvahendi osas.

Soodusravimite loetelust arvatakse välja järgmised ravimipakendid, nende müügiloa või turustamise lõppemise tõttu, või käsimüügiravimite hulka arvamise tõttu:

1232569 BECLONASAL ninasprei, suspensioon 50mcg/annuses 200annust N1

1175521 BUDIAIR inhalatsiooniaerosool 200mcg/annuses 200 annust N1

1062436 DIPROSALIC salv 0,05+3% 50g

1014051 DOLTARD retardtablett 30mg N20

1014062 DOLTARD retardtablett 60mg N20

1021161 ESTRACYT kõvakapsel 140mg N100

1000258 FUROSEMID NYCOMED 40 MG tablett 40mg N20

1185858 GALIRON 12 MIKROGRAMMI inhalatsioonipulber kõvakapslis 12mcg/annuses N60

1012420 HUMALOG MIX50, süstesuspensioon 100TÜ/ml kolbampullis 3ml N5

1073078 IBUMETIN 400 tablett 400mg N50

1454497 LATANOPROST NTC, silmatilgad, lahus, 50mcg/ml 2,5ml N3

1321951 NEPANIL tablett 10mg N28

1259096 OLANZAPIN-RATIOPHARM tablett 10mg N28

1351583 PAROXETINE ORION tablett 20mg N30

1323762 PRAMIPEXOLE PORTFARMA tablett 0,18mg N30

1299652 STRATTERA, kõvakapsel 100mg N28

1158724 TERBINAFINE SANDOZ 250 MG tabletid 250mg N14

1609602 TOLUCOMBI tablett 40mg/12,5mg N30

1609680 TOLUCOMBI tablett 80mg/12,5mg N30

1609769 TOLUCOMBI tablett 80mg/25mg N30

1281709 VENLAFAXIN-RATIOPHARM toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel 75mg N30

1537095 VICTRELIS kapsel 200mg N336

1627523 VIPIDIA õhukese polümeerikattega tablett 25mg N28

1582129 XAPIMANT õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28

1582219 XAPIMANT õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56

1083585 ZOXON 2 tablett 2mg N30

Täiendava teabe saamiseks palume pöörduda Sotsiaalministeeriumi poole:

Katrin Pudersell Peaspetsialist Ravimiosakond Sotsiaalministeerium 6 269 822 katrin.pudersell [at] sm.ee (katrin[dot]pudersell[at]sm[dot]ee)