Alates 1.juulist muutub haigushüvitise maksmise kord töövõimetuspensionäridele

Alates 1.juulist rakendus ravikindlustuse seaduse § 57 muudatus, mille alusel on töövõimetuspensionäril õigus saada haigushüvitist kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani, kuid mitte rohkem kui 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral. 

Seadusemuudatusega muutub kehtetuks töövõimetuspensionärile kehtinud haigushüvitise maksmise piirang juhul, kui isik oli haiguslehel haiguse või vigastuse tõttu, mille pärast määrati talle töövõimetuspension. Haigekassa maksis sel juhul haigushüvitist ühe haiguse korral järjest kuni 60 kalendripäeva ja aastas kuni 90 kalendripäeva. Samuti muutub kehtetuks pikaajalise ajutise töövõimetuse korral sotsiaalkindlustusametisse ekspertiisiks suunamise nõue, kelle otsuse alusel haiguslehte kas pikendati või määrati püsiv töövõimetus.