Alates 1.jaanuarist 2017 kehtib uus tervishoiuteenuste loetelu

1. jaanuaril 2017 jõustus uus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu määrus. Möödunud aastal võeti 2017. aasta tervishoiuteenuste loetelu uuendamiseks menetlusse 127 taotlust, millest osaliselt või täielikult rahuldati 61, sh lisati loetellu 19 täiesti uut teenust ning 5 haiglaravimit.

Alanud aastast lisandus haigekassa poolt hüvitavate raviteenuste hulka lisaks mitmetele teistele teenustele täiendav kiiritusravi võimalus vähiravis ja insuldiravis.

Ravimite loetellu lisandusid rinnakasvaja, melanoomi ehk pahaloomulise naha pigmendirakkude kasvaja ning Pompe’i tõve ravimid. Samuti lisandusid uued ravimid raske astma, südamepuudulikkuse ning leukeemia raviks.

Käesolevast aastast uuenes hambaravi, ortodontia ja näo-ja lõualuukirurgia teenuste loetelu. Teistest valdkondadest uuendati günekoloogias protseduuride, operatsioonide ja lisavahendite loetelu ning arsti ja õe vastuvõttude ja voodipäevade piirhindasid.

Üldarstiabis on peamised uuendused seotud esmatasandi teenuste paketi kaasajastamisega, mis on vajalikud tervisekeskuste rahastamise esimese etapi rakendamiseks alates juulikuust.

Tervishoiuteenuste loetelu uuendamisega laiendati perearsti ja eriarsti vahelist e-konsultatsiooni teenust veel kolmele erialale - nefroloogia, sisehaigused ja psühhiaatria. Alates 2017. aastast on võimalik saada e-konsultatsiooni teenust juba 16 erialal.

Haigekassa tervishoiuteenuse loetelu on loetelu raviteenustest, protseduuridest, haiglaravimitest ja muu ravikindlustuse paketti kuuluv koos nende hindade ja tasumise tingimustega. Tervishoiuteenuste loetelus esitatud teenuste eest tasub haigekassa teenuse osutajale, kellel on haigekassaga sõlmitud leping ja juhul kui teenust on ravikindlustatud inimesele osutatud meditsiinilisel näidustusel. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse igal aastal koostöös haiglate ja erialaspetsialistidega. Kõik loetelu muutmiseks esitatud taotlused ning menetlusdokumendid on avalikustatud haigekassa kodulehel.

Uus haigekassa tervishoiuteenuste loetelu on avaldatud Riigi Teatajas ja kättesaadav aadressilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122016013