Alates 14. juulist rakendub uue koostoimete andmebaasi ja täiendatud retseptivormi kasutamine

Alates 11. juunist kuni 14. juulini on käimas üleminek ravimite koostoimete andmebaasile SFINX-PHARAO ja uuendatud digiretseptivormile, mis muutuvad 14. juuli hilisõhtust kohustuslikuks kõikidele arstidele.

Riiklikult kättesaadava koostoimete andmebaasi abil saavad arstid nüüd lihtsamini hinnata patsiendi poolt kasutatavate ravimite koostoimeid. Ravimite koostoimete hindamise eesmärgiks on ravikvaliteedi parandamine ja ravimiohutuse suurendamine.

Koos andmebaasi kasutusele võtmisega toimuvad muutused ka digiretseptide väljakirjutamises. Muutub ravimi annustamise, pakendipõhise retsepti ja retsepti annulleerimise põhjuse märkimine retseptile. Ravimi annustamisskeem tuleb vabateksti (nt juhendi järgi) asemel märkida struktureeritud andmeväljadele (1 kapsel 2 korda päevas).

Arstid, kes ei ole 14. juuliks oma infosüsteeme uuendanud ja muudatusi kasutusele võtnud, ei saa enam vanal moel digiretsepte välja kirjutada. Haigekassa palub kõikidel ravimite väljakirjutajatel oma tarkvarasid uuendada ja probleemide korral pöörduda esmalt oma töölaua arendaja poole.  Kõigil arstidel on võimalik välja kirjutada ka paberretsepte ning seega on tagatud ravimite väljakirjutamine ja apteegist väljastamine.