Alates 1.07.2014 jõustub maksukorralduse seaduse muudatus, millega luuakse Eestis töötamise register.

Seadusest tulenevalt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima Maksu- ja Tolliametis. Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastatakse haigekassale töötamise registrist.

Seonduvalt muudatusega on tööandjatel võimalik kindlustusandmete edastamise teenust riigiportaalis eesti.ee töötajate kindlustusandmete haigekassale edastamiseks kasutada kuni 30. juunini kell 17.00-ni. Paberkandjal vormistatud dokumente võtab haigekassa tööandjatelt kindlustusandmete muutmiseks vastu e-posti teel, posti teel või klienditeenindusbüroodes kuni 27.juuni (k.a).

Töötamise registrist edastatakse haigekassa andmekogusse kindlustusandmeid üks kord ööpäevas. Riigiportaali eesti.ee teenuses „Kindlustusandmete edastamine haigekassale“ saab tööandja edaspidi kontrollida asutuse kindlustatud inimeste nimekirja.