Alates 1.07. 2014 tuleb ravikindlustuse saamiseks töötajad registreerida töötajate registris

Alates 1.07.2014 jõustus maksukorralduse seaduse muudatus, millega loodi Eestis töötamise register. Seadusest tulenevalt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima Maksu- ja Tolliametis.

Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastatakse haigekassale töötamise registrist. Töötamise registri kohta leiab infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt

Töötamise registrist edastatakse haigekassa andmekogusse kindlustusandmeid üks kord ööpäevas. Riigiportaalis eesti.ee pole ka enam teenust „Kindlustusandmete edastamine haigekassale“. See on nüüdsest uuendatud nimetusega "Töötajate ravikindlustuse andmed haigekassas", ja selle kaudu saab tööandja edaspidi kontrollida asutuse kindlustatud inimeste nimekirja.

Ravikindlustuse saamise põhimõtted jäävad samaks ning töötajad ise ei pea midagi tegema. Enda ravikindlustuse kehtivust on igal ühel võimalik  kontrollida riigiportaalis eesti.ee