Perearsti külastas üheksa kuuga 946 000 ja eriarsti ligi 700 000 inimest

Eesti Haigekassa tasus Eesti ravikindlustatud inimeste ravi eest 9 kuu jooksul 826 miljonit eurot, mis on 5% ehk 42 miljonit rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. 

Perearsti külastas 9 kuu jooksul 945 000 inimest. Perearsti osutatud teenuste eest tasus haigekassa 85 miljonit eurot. E-konsultatsioone, mille kaudu perearst saab eriarstiga nõu pidada digitaalselt, kasutavad perearstid tänaseks 16 erialal. Võrreldes eelmise aastaga on sel aastal konsultatsioone tehtud neli korda rohkem. Perearsti nõuandetelefonile 1220 tehti 189 000 kõnet.

Eriarsti külastas 694 000 inimest, sealjuures toimus 9 kuu jooksul pea 3 miljonit vastuvõttu. Päevaravi sai 44 000 inimest ja haiglaravil viibis 102 000 inimest. Keskmiselt viibiti haiglaravil 6,2 päeva. Kokku tasus haigekassa eriarstiabi eest 468 miljonit eurot. Õendusabi kasutas 15 000 inimest, mille eest tasus haigekassa 24 miljonit eurot.

Haigekassa hüvitas 57 ülikallist ravijuhtu 6,4 miljonit euro eest. See on ligi 2 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. Enamik ülikalleid ravijuhte olid südamehaiguste ravis, samuti vigastused ja mürgistused ning vastsündinute ravi. Vähiravi ülikalleid juhte oli kolm korda rohkem kui eelmisel aastal. Kokku tasus haigekassa 40 000 inimese vähiravi eest 9 kuu jooksul.

Soodusravimeid ostis 779 000 inimest, kokku üle 6 miljoni retseptiga. Keskmiselt maksis haigekassa ühe retsepti eest 15 eurot, inimese keskmine kulu oli ligi 7 eurot. Kokku hüvitas haigekassa retsepte 92 miljoni euro eest. Meditsiiniseadmeid hüvitati 61 tuhandele inimesele ligi 7 miljoni euro eest.

Hambaravi kasutas haigekassa lepinguliste partnerite juures kokku 143 000 inimest, sealjuures uut täiskasvanute hambaravihüvitist kasutas juulist septembri lõpuni 30 000 inimest. Üheksa kuuga on 124 000 last saanud hambaravi meie partneri juures, 13 000 inimest on saanud tasuta vältimatut hambaravi. Kokku on üheksa kuuga haigekassa tasunud hambaravi eest ligi 20 miljonit eurot.

Eesti inimesed said välismaal ravi 6,5 miljoni euro eest, mille hüvitas haigekassa. 

Töövõimetushüvitisi kasutas 148 000 inimest, kokku viibiti 4,6 miljonit päeva töövõimetuslehel. Ühe päeva eest tasus haigekassa keskmiselt 23,5 eurot. Kokku tasus haigekassa kõikide inimeste töövõimetuspäevade eest 108 miljonit eurot.

Ennetuse valdkonnas näeme, et, kooliõdede vastuvõtud on kasvanud võrreldes eelmise aastaga 7000 visiidi võrra. Haigekassa tasub ka emakakaelavähi, rinnavähi ja jämesoolevähi sõeluuringute eest, et kõik sihtrühma inimesed saaksid uuringul tasuta osaleda. Emakakaelavähi ennetavas uuringus oli septembri lõpu seisuga osalenud 66,3% sihtrühma naistest, rinnavähi varases avastamise uuringus 63,5% sihtrühma naistest. Jämesoolevähi sõeluuringus on osalenud 22% kutsutud inimestest.

Kõikide aruannetega saab tutvuda haigekassa kodulehel.

Lisainfo

Liis Hinsberg
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht
6208459